Home / Expertises / Producten / Data analyse met Cratos Insights®

Data analyse voor inzicht en sturing

Veel projectdata bevat overlappende elementen. Bij een project kan het van belang zijn om te zien of er bij bepaalde objecten een concentratie is van risico’s, stakeholder-belangen en contractwijzigingen. Op portfoliogebied wil je bijvoorbeeld weten of projecten met een hoog risicoprofiel gespreid zijn in de tijd of niet, en of er niet teveel of juist te weinig risico wordt genomen. Vaak is deze data wel aanwezig, maar niet gekoppeld waardoor je grote kansen mist of pas stuurt als het mis gaat.  
Met voldoende inzicht is een data analyse op het gebied van onder andere financiën, risicomanagement en planning mogelijk. Hiermee kun je tijdig (bij)sturen. Inzicht in data vertaalt zich in het op tijd kunnen (bij-)sturen en daarmee grip creëren op het succesvol realiseren van uw ambities, zoals kostenreductie, hogere winstgevendheid en verhoging van klantwaarde. 

Belang van data analyse

Elke projectorganisatie kent wel pareltjes van rapportages of dashboards die in de praktijk nooit gebruikt worden. En dat is zonde want het is niet alleen demotiverend voor degenen die er veel tijd in steken, je mist ook de kans om een dashboard te gebruiken waar het voor bedoeld is: sturen!
Bij het inrichten van een dashboard is het dan ook van groot belang om te zorgen dat het aansluit bij de manier van werken die binnen een team gebruikelijk is. Dat bepaalt de update-frequentie, of een dashboard interactief of juist printbaar moet zijn en de mate van detail. 

Bij bepaling welke stuurinformatie van belang is, zijn doelstellingen en toprisico’s een belangrijke invalshoek. Immers: als er geen doel is en geen risico’s mee gemoeid zijn, dan gaat er ook niks mis als je het weglaat. Goed datamanagement is daarom verbonden aan goed project- en risicomanagement zodat duidelijk is waar de focus ligt. En waar de uitdagingen liggen.

Hoe zie je de bomen in een data-woud? Hoe koppel je verschillende databronnen op een zinvolle en efficiente manier zodat trends ontstaan en je tijdig kan sturen?

En hoe organiseer je dit proces zodat het efficient, makkelijk up to date te houden, aanpasbaar en - last but not least - makkelijk te integreren is in het dagelijks werk van project-, programma en portfolioteams?

Ontdek Cratos Insights®

Data analyse met Cratos Insights - Cratos Consulting

Waarom Cratos Insights®?

Data is het kloppende hart van elk veranderproces. Of het nu gaat om het bouwen van een brug, het toekomstbestendig maken van een organisatie of inrichten van een portfolio, inzicht in data is cruciaal om gedragen besluiten te nemen en tijdig te kunnen reageren op trends die de doelstellingen kunnen beïnvloeden. Dashboards zijn daarbij van essentieel belang om inzicht te verschaffen. Tips voor het opzetten van een dashboard kun je lezen in het blog: 5 tips voor een PowerBI Dashboard.

Bekijk het Cratos Insights® dashboard

Wat levert Cratos Insights® op?

Besluitvorming met data geïntegreerd in het bestaande proces 

Een intuïtieve manier om de beschikbare projectdata te benutten

Met 1 druk op de knop inzicht in de voortgang

Binnen 4 weken operationeel

Meer grip op de belangrijkste risico’s

Meer informatie?

Weten hoe de Cratos Insights® inzicht kan geven in jouw project of organisatie? Wichard vertelt je graag meer over alle mogelijkheden van dit product.

Senior adviseur Risicomanagement

Wichard Hulsbergen

Mijn specialiteit is om in een complexe omgeving doelstellingen, onzekerheden en stuurinformatie in kaart te brengen. Het menselijke aspect speelt hierbij een centrale rol en  daarbij is mijn enthousiasme is aanstekelijk.

Volledig profiel »

Wil je weten hoe binnen een groot en complex project van Schiphol wordt gestuurd met data?

 

Bekijk onze masterclass: "Effectief sturen in projecten met dashboards"