Realiseren van doelen

Risicomanagement is wat ons betreft grip creëren op de toekomst en draagt bij aan het succesvol behalen van doelstellingen. Deze doelstellingen lopen namelijk altijd risico’s op hun weg naar de realisatie.

 

Een omgeving die in beweging is

De omgeving waarin doelen gerealiseerd moeten worden, is continu in beweging en kan tussentijdse koerswijzigingen noodzakelijk maken. Denk daarbij aan voortschrijdend inzicht en ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Dit gaat gepaard met een dynamiek die wendbaarheid vraagt van zowel de organisatie, als de mensen ín die organisatie. We willen wendbaarheid creëren om te kunnen opereren onder complexe en onzekere omstandigheden en toch de eigen doelstellingen te behalen. Risicogestuurd denken en handelen (RDH) is daarin essentieel.  

 

Risicogestuurd denken en handelen (RDH)

Risicomanagement zien wij als het instrument dat risicogestuurd denken en handelen ondersteunt. Het moet worden ingebed in de bestaande werkprocessen. Doorontwikkeling van risicomanagement naar risicogestuurd denken en handelen uit zich in: 

  • Expliciete focus op missie & visie van de organisatie in lijn met het realiseren van onderliggende doelen & ambities 
  • Verbinding van organisatie(doelen, structuur, cultuur), veranderingen (intern & extern) en mensen(expertise en doorontwikkeling) 
  • Het ervaren van eigenaarschap en daadkracht 
  • Transparantie, communicatie en het spreken van dezelfde  taal 
  • Praktisch toepasbare stuurinformatie die besluitvorming ondersteunt en herleidbaar maakt 
  • Inzet van methode en processen, passend bij organisatie  
  • Integraliteit van beheersaspecten 
  • De cruciale succesfactor ‘mens’ (werkwijzen, houding en gedrag) 

Uw adviseur

Senior adviseur Risicomanagement

Daniela Mayan

Successen kunnen vieren, wie wil dat niet?! Maar daarvoor moet je als organisatie, als team wel scherp voor ogen hebben wàt dat succes is. Oftewel: voor het behalen van welk doel staan ‘wij’ nu eigenlijk aan de lat?

Volledig profiel »

Wat levert RDH op?

Risicogestuurd Denken & Handelen - RDH - Cratos Consulting

Klantoplossingen

Epic Heatmap

Vergroot de beheersbaarheid en tijdige sturing en draagt bij aan grip op de risico’ s en behalen van doelstellingen. In zes stappen naar sturing en grip op risico’s

Risk Maturity Scan®

Brengt de risicovolwassenheid vin beeld breng en geeft de ontwikkel mogelijkheden van risicomanagement en bijbehorende producten in uw organisatie. 

Risicogestuurd Denken & Handelen (RDH®)

RDH® is een filosofie gericht op het realiseren van ambities en doelstellingen, het bewust omgaan met onzekerheden en de eigen rol daarbij.

0