Home / Expertises / Diensten / Risicomanagement

Wat is risicomanagement?

Risicomanagement is, wat ons betreft, grip creëren op de toekomst en draagt bij aan het succesvol behalen van doelstellingen. Deze doelstellingen lopen namelijk altijd risico’s op hun weg naar de realisatie.

Door vooraf goed zicht te hebben op risico's en, indien nodig, ook daadkrachtig bijsturen, wordt de kans op een succesvol project vergroot. Risicomanagement is zodoende een belangrijk onderdeel voor succesvolle projecten.

Een omgeving die in beweging is

De omgeving waarin doelen gerealiseerd moeten worden, is continu in beweging en kan tussentijdse koerswijzigingen noodzakelijk maken. Denk daarbij aan voortschrijdend inzicht en ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Dit gaat gepaard met een dynamiek die wendbaarheid vraagt van zowel de organisatie, als de mensen ín die organisatie. We willen wendbaarheid creëren om te kunnen opereren onder complexe en onzekere omstandigheden en toch de eigen doelstellingen te behalen. Risicogestuurd denken en handelen (RDH) is daarin essentieel.  

Risicomanagement wordt veelal gezien als een vakgebied dat gebruik maakt van veel cijfers & data, waardoor het veel modellen, cijfers en statistieken gebruikt. Dat is echter niet alleen maar zo; Deze data is zeker belangrijk, maar het correct interpreteren van deze data én het vervolgens maken van inschattingen van toekomstige gebeurtenissen is vele malen belangrijker.

Doel van risicomanagement

Het belangrijkste doel van Risicomanagement is het identificeren en beoordelen van mogelijke risico's - en daar vervolgens vervolgstappen voor definiëren. Wat is het risico, hoe kun je het minimaliseren en wat zijn mogelijk (toekomstige) gevaren?

Risicomanagement kan op verschillende gebieden worden toegepast, waardoor je zou kunnen spreken van verschillende typen;

  • financieel risicomanagement heeft als belang om financiële risico in kaart te brengen en zoveel mogelijk te minimaliseren
  • projectrisicomanagement is voornamelijk gericht op risico's die bij grote projecten kunnen optreden.  Hoe beter deze risico's in kaart zijn gebracht, incl. mogelijke scenario's hoe hierop gereageerd moet worden, hoe groter de kans op een succesvol project.

Risicogestuurd Denken & Handelen

Risicomanagement zien wij als het instrument dat Risicogestuurd Denken en Handelen(RDH) ondersteunt. Het moet worden ingebed in de bestaande werkprocessen. Doorontwikkeling van risicomanagement naar risicogestuurd denken en handelen uit zich in: 

  • Expliciete focus op missie & visie van de organisatie in lijn met het realiseren van onderliggende doelen & ambities 
  • Verbinding van organisatie(doelen, structuur, cultuur), veranderingen (intern & extern) en mensen(expertise en doorontwikkeling) 
  • Het ervaren van eigenaarschap en daadkracht 
  • Transparantie, communicatie en het spreken van dezelfde  taal 
  • Praktisch toepasbare stuurinformatie die besluitvorming ondersteunt en herleidbaar maakt 
  • Inzet van methode en processen, passend bij organisatie  
  • Integraliteit van beheersaspecten 
  • De cruciale succesfactor ‘mens’ (werkwijzen, houding en gedrag) 
Senior adviseur Risicomanagement

Daniela Mayan

Successen kunnen vieren, wie wil dat niet?! Maar daarvoor moet je als organisatie, als team wel scherp voor ogen hebben wàt dat succes is. Oftewel: voor het behalen van welk doel staan ‘wij’ nu eigenlijk aan de lat?

Volledig profiel »

Wat levert Risicogestuurd Denken & Handelen op?

Risicogestuurd Denken & Handelen - RDH - Cratos Consulting

Klantoplossingen

Epic Heatmap

Vergroot de beheersbaarheid en tijdige sturing en draagt bij aan grip op de risico’ s en behalen van doelstellingen. In zes stappen naar sturing en grip op risico’s

Risk Maturity Scan®

Brengt de risicovolwassenheid vin beeld breng en geeft de ontwikkel mogelijkheden van risicomanagement en bijbehorende producten in uw organisatie. 

Risicogestuurd Denken & Handelen (RDH®)

RDH® is een filosofie gericht op het realiseren van ambities en doelstellingen, het bewust omgaan met onzekerheden en de eigen rol daarbij.

0