Home / Expertises / Diensten / Projectmanagement

Gezamenlijk waarde creëren

Een project is een tijdelijke manier van samenwerken, gericht op leveren van een uniek resultaat dat bijdraagt aan het behalen van uw strategische organisatiedoelen. Twee begrippen staan centraal bij een project: doel- en resultaatgerichtheid. In tegenstelling tot routinematig werken gaat het bij een project om het bereiken van een uniek resultaat. 

Veel organisaties leggen bij het uitvoeren van projecten de nadruk op ‘control’. Oftewel meetbare resultaten, zoals scope, geld en tijd, zonder een duidelijk antwoord te geven op de vraag of de projecten, programma's en portfolio's, de organisatie echt helpen om zijn uiteindelijke strategische doelstellingen te bereiken. Wij leggen de nadruk op de ontwikkeling van ‘zachte’ vaardigheden als samenwerken, wendbaarheid, het creëren van vertrouwen binnen het projectteam en het denken in belangen van stakeholders. Het resultaat: focus op het gezamenlijk creëren van waarde (doelen/ambities) en het gezamenlijk doorleven van de onzekerheden die men in een project tegenkomt.

Wij werken nauw samen om de volwassenheid van de projectenorganisatie te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat de focus komt te liggen op het creëren van waarde. Onze expertise wordt aangevuld met een uitgebreide set van producten en diensten, die het projectmanagement helpt ontwikkelen.

Projectmanager als regisseur​

In onze overtuiging is de projectmanager een regisseur die het gehele krachtenveld rond een project regisseert: omgeving, organisatie, mensen, resultaat en belangen. De projectmanager zorgt voor de inzet van de juiste deskundigheid op het juiste moment en dat alle projectbetrokkenen een gezamenlijke taal spreken. Ieder met zijn eigen inbreng vanuit zijn eigen discipline en deskundigheid. Daarnaast geeft de projectmanager aandacht aan stakeholdermanagement, risicomanagement, bewuste besluitvorming, communicatie en samenwerking (intern en extern).

Door onze benadering: ‘De Projectmanager als Regisseur’, beschikken wij over een krachtige aanpak om uw projectmanagers te laten beschikken over de juiste set van competenties en gedrag om ‘verbinding’ en ‘sociale interactie’ de juiste plek en aandacht te geven binnen de harde contouren van projectmanagement. 

Wij helpen u bouwen aan Integraal projectmanagement: de basis zijn van je (project-)succes.

Senior adviseur Projectmanagement

Gert Groenewegen

Mijn passie is om mensen te laten omdenken. Binnen dat wat betamelijk is, is alles mogelijk. Het is in elkaar gezet, dus kan het ook weer uit elkaar. Alles kan, alles is mogelijk. Het met elkaar verzinnen van creatieve oplossingen en dat uitwerken, daar wordt ik enorm enthousiast van!

Volledig profiel »

Onze focus

Besluitvorming

Cratos belofte - Besluit - Kernbegrip projectmanagement - Cratos Consulting

Afgewogen en bewuste besluiten met de focus op wat belangrijk is.

Leiderschap

Cratos belofte - Leiderschap - Kernbegrip projectmanagement - Cratos Consulting

De juiste competenties en gedrag om het krachtenveld in en rond een project te managen.

Wendbaarheid

Cratos belofte - Wendbaarheid- Kernbegrip projectmanagement - Cratos Consulting

Voorbereid op het onverwachte om tijdig bij te sturen.

Klantoplossingen

Team Incubator®

Een integrale aanpak om een duurzame samenwerking tussen de teams van opdrachtgever en opdrachtnemer gedurende het gele project te bewerkstelligen. 

Risicogestuurd Projectmanagement®

Een ‘Ontwikkeltraject’ gericht op de professionele ontwikkeling van de ’harde’ kennis en ‘zachte’ vaardigheden op het gebied van projectmanagement

Projectcoach

De Projectcoach voegt expertise toe aan je organisatie en ondersteunt in het prioriteren in de veelheid van veranderingen met de bijbehorende begeleiding.

Team van gedreven experts

Directeur en oprichter Cratos Consulting

Michael Sauerbier

Stimuleer mensen om anders te denken en anders te doen. Dat leidt tot creativiteit, verandering en uiteindelijk tot succes.

Volledig profiel »

Senior adviseur Projectmanagement

Gert Groenewegen

Mijn passie is om mensen te laten omdenken. Binnen dat wat betamelijk is, is alles mogelijk. Het is in elkaar gezet, dus kan het ook weer uit elkaar. Alles kan, alles is mogelijk. Het met elkaar verzinnen van creatieve oplossingen en dat uitwerken, daar wordt ik enorm enthousiast van!

Volledig profiel »

Versterk ons team!

Onze cultuur: Puur, Doen, Eenvoud & Plezier. Dit zijn de kernwaarden van Cratos Consulting. Nog veel belangrijker is, hoe wij met elkaar werken en omgaan. Het maakt niet uit wat jouw achtergrond, kennis of ervaring is. Wij zijn op zoek naar jouw energie, passie en lef.