Ambities waarmaken met projecten

Een project is een tijdelijke manier van samenwerken, gericht op leveren van een uniek resultaat dat bijdraagt aan het behalen van uw strategische organisatiedoelen. Twee begrippen staan centraal bij een project: doel- en resultaatgerichtheid. In tegenstelling tot routinematig werken gaat het bij een project om het bereiken van een uniek resultaat. In essentie is een project dus niet eerder op identieke wijze uitgevoerd en vraagt inventiviteit en maatwerk. Om een project succesvol doorlopen is daarom specifieke expertise nodig. Die komt in de regel niet van mensen die hoofdzakelijk in andere werkprocessen werkzaam zijn. Bij Cratos werken ervaren consultants die uiteenlopende projecten succesvol hebben afgerond.

 

Drie niveaus om ambities te realiseren

Wij hanteren drie niveaus om uw ambities met projecten te realiseren. Op strategisch niveau gaat het vooral over ‘de goede projecten doen’. Op operationeel niveau staat ‘de projecten goed doen’ centraal. 

  1. Op Strategisch niveau gaat het over projecten & de organisatiestrategie 
  2. Op Tactisch niveau gaat het over projecten & specifieke organisatiedoelstellingen 
  3. Op Operationeel niveau gaat het over projecten & resultaten

 

Strategisch

Op strategisch niveau ondersteunen wij directies met het ontwikkelen van het management van het geheel van projecten, programma’s en aanverwante activiteiten. Wij creëren voor hen het overzicht, structureren de processen rondom projecten en denken inhoudelijk mee. 

 

Tactisch

Op tactisch niveau ondersteunen wij afdelingsmanagers bij het ontwikkelen en beter bereiken van hun doelstellingen. Enerzijds door hen te helpen de juiste projecten te kiezen en uit te laten voeren. Anderzijds door zorg te dragen voor het feit dat projectresultaten goed landen in de staande organisatie. 

 

Operationeel

Op operationeel niveau managen wij projecten. Wij zijn in staat om ons snel zaken als de belangen van de actoren, data, informatie en kennis eigen te maken om tot de kern van problematiek te komen en resultaten te boeken. Wij bieden hierbij meer dan een persoon die een opdracht vervult, maar een senior adviseur die pro-actief meedenkt en meerwaarde voor de opdrachtgever realiseert.

 

 

Uw adviseur

Senior adviseur Projectmanagement

Joey Bohncke

Als expertiseleider projectmanagement combineer ik mijn brede ervaring binnen projectmanagement en projectbeheersing met oprechte interesse in de mensen en organisaties achter de projecten. Mijn motivatie is om voor hen het optimale uit projecten en organisaties te halen, met altijd de inhoud (te behalen concrete resultaten) als basis.

Volledig profiel »

Ambities waarmaken

Projectmanagement - Cratos Consulting

Klantoplossingen

Team Incubator®

Een integrale aanpak om een duurzame samenwerking tussen de teams van opdrachtgever en opdrachtnemer gedurende het gele project te bewerkstelligen. 

Portfolio Canvas®

Het Portfolio Canvas® helpt uw organisatie op basis van haar missie, visie en strategie de projecten en programma’s te kiezen die nodig zijn om de beoogde baten te realiseren.

Risicogestuurd Projectmanagement®

Een ‘Ontwikkeltraject’ gericht op de professionele ontwikkeling van de ’harde’ kennis en ‘zachte’ vaardigheden op het gebied van projectmanagement