Home / Expertises / Diensten / Integrale beheersing

Project in control

Uw projecten zijn dynamisch en afwijkingen kunnen worden veroorzaakt door risico’s die optreden of onvoldoende beheersing van processen. Gezamenlijk bepalen we welke risico’s het grootste effect hebben op tijd, geld en kwaliteit. Zo kunt u met beheersmaatregelen actief sturen op het beperken van ongewenste gevolgen.

 

Inzicht in uw project

Zorgvuldig projecten uitvoeren betekent dat ze in-control zijn. Van iedere projectactiviteit tonen we daarom aan wat de kwaliteit is, wat het heeft gekost en hoe lang het heeft geduurd of nog gaat duren/kosten. Voor 24/7 inzicht in de projectstatus richten we een integrale stuurdiscipline inHierdoor zorgen we voor een duidelijke controle van tijd, geld en kwaliteit gedurende de project life cycle. Voor het toepassen hiervan kijken we naar twee belangrijke elementen: 

  1. Een geïntegreerde managementstructuur waaraan alle beheersaspecten kunnen worden opgehangen: de Work-Breakdown-Structure (WBS). 
  2. Een integrale stuurdiscipline op basis waarvan de beheersaspecten op een effectieve en efficiënte wijze worden gemanaged. We noemen dat risicomanagement.

 

Helder inzicht en overzicht van het werk

In de Work-Breakdown-Structure (WBS) is de koppeling van tijd, geld, kwaliteit en risico’s aan de projectscope inzichtelijk gemaakt. Het is zo eenvoudiger om aan te tonen op welk moment en voor welke activiteit welke hoeveelheid tijd en geld beschikbaar is gesteld. Deze integrale benadering van projectbeheersing bevordert de integriteit, consistentie, effectiviteit en efficiëntie van de projectorganisatie. En last but not least verkleint deze aanpak de kans op faalkosten van het project.. 

Uw adviseur

Expertiseleider Integrale Beheersing

Bart Kroese

Samen met de organisatie breng ik in beeld waar we staan en maak ik het pad naar het realiseren van ambities inzichtelijk. Het geeft mij veel voldoening om van chaos of complexe situaties overzichtelijke sturingsinformatie te generen zodat de juiste afwegingen gemaakt kunnen worden. Risicomanagement als hulpmiddel naar succes!

Volledig profiel »

Visie op Integrale Beheersing

Integrale Beheersing - Visie op beheersing - Cratos Consulting

Klantoplossingen

Epic Heatmap

Vergroot de beheersing en tijdige sturing en draagt bij aan grip op de risico’ s en behalen van doelstellingen. In zes stappen naar sturing en grip op risico’s

Risk Maturity Scan®

Geeft inzicht in de ontwikkel mogelijkheden van uw risicomanagement en bijbehorende producten in uw organisatie. 

Team Incubator®

Een integrale aanpak om een duurzame samenwerking tussen de teams van opdrachtgever en opdrachtnemer tijdens het gehele project te bewerkstelligen.