Home / Expertises / Diensten / Inkoop & Contractmanagement

Met inkoop waarde creëren

Samen met uw afdeling inkoop- en contractmanagement zorgen we er in essentie voor dat er meer rendement komt uit de contracten die aanwezig zijn. Het betekent ook dat nieuwe contracten op een andere manier zullen worden afgesloten. Met als doel dat leveranciers prestaties leveren die meer aansluiten bij uw behoeften en die van de medewerkers en collega’s. We willen tevens uw contractering verbinden met het businessmodel van een leverancier. Dan ontstaat er een wederzijds belang waar mensen en organisaties zich duurzaam voor willen inzetten en rendement uit kunnen halen.

 

Hoe creëeren wij waarde?

Veel contracten leveren niet op wat men ervan had verwacht. Er is een contract afgesloten, maar het gaat tóch mis bij de uitvoering. Uit Onderzoek van de IACCM (International Association for Contract & Commercial Management) blijkt dat organisaties gemiddeld nog 9% aan besparingen mislopen door het ontbreken van adequaat contractmanagement. Professioneel contractmanagement brengt hier verandering in. Contractmanagement maakt in die zin deel uit van de keten: inkoop gaat over waarde (finding the value), waarna het contract geïmplementeerd en gemanaged moet worden (getting what is agreed). Tot slot volgt leveranciersontwikkeling (improving what you already have).

 

Dichter bij de praktijk

Vanuit het verschil tussen theorie en praktijk zullen we veel aandacht te schenken aan het managen van de feitelijke prestaties in de dagelijkse praktijk. Uiteindelijk leidt dit tot een andere invulling van de eerste fasen in het inkoopproces. Hiermee komt contractmanagement dichter bij de dagelijkse praktijk en bij de belanghebbenden in de lijn die de door de leverancier te leveren prestatie nodig hebben om hun eigen prestatie te leveren en uiteindelijk de klanten tevreden te stellen.

Partner & Senior adviseur Inkoop -en contractmanagement

Diederik Biesboer

Een organisatie helpen om tot de kern van de inkoopbehoefte te komen, op de juiste wijze de markt daarbij betrekken en als sluitstuk een volwassen en zakelijk relatie onderhouden om overeengekomen resultaten te verzilveren. Daar draait het voor mij om!

Volledig profiel »

Waarde creatie

Inkoop & Contractmanagement - Waardecreatie - Cratos Consulting

Klantoplossingen

Batchmodel

Het Batchmodel is een innovatief contractmodel voor het batchgewijs inkopen van grotere hoeveelheden repeterend werk. Het leveren van kwaliteit centraal staat. 

Waardegestuurd Contractmanagement Scan®

Een integraal instrument dat inzicht geeft in de volwassenheid van de huidige inkoop- & contractmanagement en uw ambities voor uw organisatie.

Risicogestuurd Denken & Handelen

Risicomanagement wordt nog vaak gezien als een tool met enkele betrokkenen binnen het project. De focus ligt op controle & methode, in plaats van op doel & mensen.