Home / Expertises / Diensten / Datamanagement

Beheersing van data

De hoeveelheid data in en rond de bedrijfsvoering of in een project neemt toe en daarmee ook de behoefte daar op een effectieve en efficiënte wijze gebruik van te maken. Hoe beter u in staat bent om data op een goede manier te gebruiken, des te groter zijn de voordelen die u ermee kunt behalen. Beheersing van data vertaalt zich in het op tijd kunnen (bij-)sturen en daarmee grip creëren op het succesvol realiseren van uw ambities, zoals kostenreductie, hogere winstgevendheid en verhoging van klantwaarde. We organiseren datamanagement op basis van actuele data in vier stappen. 

1. Kwalificeren van essentiële data

We definiëren wat essentiële data is voor uw bedrijfsvoering of project. Zo kunt u op de juiste informatie managen.

2. Data updaten en onderhouden

We checken op reguliere basis op mutaties van essentiële data en  we gaan na of deze mutaties correct zijn verwerkt in de database.

3. Data verrijken

De gegevens die beschikbaar zijn voor uw bedrijf of project vormen de basis voor verrijking. Aan deze data kunnen ontbrekende gegevens van externe bronnen worden toegevoegd. Hierdoor kunt u  de data nog beter gebruiken als stuurinformatie.

4. Automatiseren

We laten mutaties en aanvullingen automatisch verlopen door de data(-base) te koppelen  aan de data(-base) van externe bronnen. Op deze wijze voorkomt u dat uw data opnieuw vervuilt.

Uw adviseur

Senior adviseur Risicomanagement

Wichard Hulsbergen

Mijn specialiteit is om in een complexe omgeving doelstellingen, onzekerheden en stuurinformatie in kaart te brengen. Het menselijke aspect speelt hierbij een centrale rol en  daarbij is mijn enthousiasme is aanstekelijk.

Volledig profiel »

Business Intelligence

Datamanagement - Business Intelligence - Cratos Consulting

Klantoplossingen

Epic Heatmap

Vergroot de beheersbaarheid en tijdige sturing in IT programma's en draagt bij aan grip op de risico’ s en behalen van beoogde doelstellingen.

Deepdive®

Een doelgerichte brainstorm, waarin deelnemers gefaciliteerd worden om, onder hoge tijdsdruk, een uitdaging out-of-the-box te benaderen met als einddoel een concrete, gevisualiseerde oplossing te presenteren.

Futureproof Scan®

De Futureproof Scan® (FPS®) is een online vragenlijst om inzicht te krijgen in het aanpassings- c.q. verandervermogen van de mens in uw organisatie.