Hoe blijft u voorop lopen?

Nieuwe technologieën en gewijzigde economische zekerheden zorgen voor een andere kijk op projecten en de bedrijfsvoering. De wereld is veranderd en om vooraan in de markt te blijven en om alle vragen vanuit de maatschappij te kunnen beantwoorden moeten organisaties sneller veranderen en aanpassen dan dat zij in het verleden gewend zijn. Innovatie is voor organisaties niet langer een luxe, maar een harde noodzaak​. Wilt u weten of uw bedrijf goed is toegerust om te bewegen? Wij ontwikkelden de Futureproof Scan®. De scan bestrijkt uw omgeving, uw bedrijfsstructuur en de mensen die in uw organisatie werken.

 

Omgeving

Directies en managementteams moeten een (meer) externe oriëntatie creëren op de ontwikkelingen in de wereld om hun heen, waarbij zij steeds afwegen of en hoe hun organisatie zich moet aanpassen aan deze ontwikkelingen. Het aanpassen van de organisatie dient wel te gebeuren vanuit de eigen DNA/identiteit. Wanneer bedrijven daarbij durven te kijken over de grenzen van hun eigen sector, ontstaan partnerships met bedrijven uit verschillende sectoren met andere achtergronden, die samen tot iets nieuws komen. Organisaties stijgen daarmee uit boven de meer ‘traditionele’ spelers.

 

Mens

De mens staat centraal. Door mensen te laten begrijpen waarom ze dingen doen worden veranderprocessen gemakkelijker gedragen binnen een organisatie. Door de manier van denken van de mensen te veranderen kunnen zij betere besluiten nemen en daardoor sneller succes behalen. De ‘vitaliteit’ van een organisatie meet de mate van veranderbereidheid en verandervermogen om doelstellingen te realiseren.

 

Structuur

Om veranderingen eenvoudig te implementeren dienen bedrijfsprocessen een hoge mate van flexibiliteit te bezitten. Pas dan kunnen continue adaptieve innovaties makkelijk ingebed worden in de organisatie. Innovatie van het businessmodel is noodzakelijk om de verschillende levenscycli een nieuwe impuls te geven en daarmee de vitaliteit van een organisatie te doen.

Uw adviseur

Expertiseleider Business Innovatie

Justus Steenbeek

Mijn adrenaline stroomt als ik mijn positieve energie mag inzetten om bedrijven toekomstbestendig te maken. Dit doe ik door nieuwsgierig naar een bedrijf als geheel te kijken, waarbij mijn scherpe analyses duidelijkheid en overzicht geven. Ik denk creatief met directies en medewerkers mee om ongekende mogelijkheden tot een succes te maken. Het is mijn passie om mensen daarbij te stimuleren zichzelf open te stellen om de eigen verwachtingen te overtreffen en maximaal te excelleren. Wie wil dit nu niet?

Volledig profiel »

Innovatie model

Innovatiemodel - Business Innovatie - Cratos Consulting

Klantoplossingen

Futureproof Scan®

Geeft inzicht in het verandervermogen van de mens in uw organisatie en daarmee inzicht in de aandachtspunten voor het in beweging krijgen van uw organisatie. 

Team Incubator®

Een integrale aanpak om een duurzame samenwerking tussen de teams van opdrachtgever en opdrachtnemer te bewerkstelligen. Niet alleen in de startfase, maar juist gedurende de gehele levenscyclus van het project.

Deepdive®

Een doelgerichte brainstorm, waarin onder hoge tijdsdruk, een uitdaging out-of-the-box te benaderen met als einddoel een concrete, gevisualiseerde oplossing te presenteren.