Home / Expertises

Diensten voor grip op de toekomst

Grip creëren op de toekomst in een veranderende omgeving

Leveranciers aantoonbaar laten bijdragen aan strategische doelstellingen.

Om ambities waarmaken met projecten vergt ontwikkeling van aspecten op drie niveaus.

Welke risico’s hebben het grootste effect voor de afronding binnen tijd, geld en kwaliteit?

Organisaties moeten sneller veranderen dan dat zij in het verleden gewend zijn.

Wanneer u in staat bent om data op een goede manier te gebruiken, geeft dat grote voordelen.

Wij beheersen het fysieke domein in deze sectoren

Projecten worden complexer en de risico verdeling verandert. Hoe zorg je ervoor binnen al deze veranderingen voor grip op huidige en toekomstige projecten?

De uitdagingen met het water vragen om duurzame oplossingen waarbij samenwerking en uitwisseling van kennis en expertise noodzakelijk is.

Hoe zorgt je ervoor dat veranderingen succesvol doorgevoerd in de bedrijfsvoering en de impact op het primaire proces zo beperkt mogelijk is?

De balans tussen risico’s, prestaties en kosten geldt voor assets als geheel.  De horizon voor de klimaatambities 2050 lijken ver te liggen maar moeten vandaag meegenomen worden in de besluitvorming.

Een mindset om successen te behalen

Centraal in onze expertises is onze filosofie van Risicogestuurd Denken & Handelen (RDH®). RDH® is een denkwijze, een filosofie, een ‘ontwikkeltraject’ gericht op het realiseren van ambities en doelstellingen. Met deze denkwijze kunnen organisatie bewust omgaan met onzekerheden en de eigen rol daarin.

Waarom doen we wat we doen?

Risicomanagement gaat over de blik vooruit en het behalen van doelstellingen. Tegelijkertijd is risicomanagement mensenwerk. Zo gaat het over het samenbrengen en delen van kennis en ervaring, over het bewust en expliciet maken van afwegingen, het uitvoeren van maatregelen. Dit allemaal om in grote mate bij te dragen aan het succesvol behalen van doelstellingen. Het formuleren en creëren van een helder vertrekpunt, besef van context en doel, alsook het bewerkstelligen van risicogestuurd denken (dat zich vertaalt in risicogestuurd handelen) zijn hierbij cruciaal.