Home / Expertises

Een mindset om successen te behalen

Centraal in onze expertises is onze filosofie van Risicogestuurd Denken & Handelen (RDH®). RDH® is een denkwijze, een filosofie, een ‘ontwikkeltraject’ gericht op het realiseren van ambities en doelstellingen. Met deze denkwijze kunnen organisatie bewust omgaan met onzekerheden en de eigen rol daarin.

 

Waarom doen we wat we doen?

Risicomanagement gaat over de blik vooruit en het behalen van doelstellingen. Tegelijkertijd is risicomanagement mensenwerk. Zo gaat het over het samenbrengen en delen van kennis en ervaring, over het bewust en expliciet maken van afwegingen, het uitvoeren van maatregelen. Dit allemaal om in grote mate bij te dragen aan het succesvol behalen van doelstellingen. Het formuleren en creëren van een helder vertrekpunt, besef van context en doel, alsook het bewerkstelligen van risicogestuurd denken (dat zich vertaalt in risicogestuurd handelen) zijn hierbij cruciaal.

 

Reactief versus proactief

Risicogestuurd denken is wezenlijk anders dan werkgestuurddenken. Bij werkgestuurddenken, staat het werk, de activiteit, centraal. De onzekerheden die volgen uit een activiteit worden ad hoc, reactief, beheerst. Bij risicogestuurd denken daarentegen, gaat het om de blik vooruit, met oog voor de omgeving waarin men  acteert. Zo worden helderdere inzichten verkregen in onzekerheden èn zekerheden, en wordt het eenvoudiger om hier proactief op  te acteren.

 

Succesfactor ‘mens’

Risicogestuurd denken gaat expliciet over het ‘bewustzijn’ van;

  • de context en cultuur van de organisatie,
  • de doelstellingen die men nastreeft,
  • de onzekerheden die het behalen van die doelstellingen mogelijk beÏnvloeden,
  • de beheersing die hierop ingezet kan worden c.q. ingezet wordt &
  • de invloed en rol die ieder individu hier zelf in heeft!

Zo creëert risicogestuurd denken, het risicogestuurd handelen! Vanuit bewustzijn handelen en grip creëren, in een structuur van continue analyse, beoordeling, ordening en...actie.

Klantervaringen

Lees wat onze klanten over onze aanpak en projecten zeggen

"De ontwikkeling van het bewustzijn van je eigen houding en gedrag, maar ook of deze positief of negatief bijdraagt aan de onderlinge samenwerking en teamvorming, levert ons betere en leukere projecten op."

Managementteamlid elektrotechnische aannemer

"Dit kan enorm helpen wanneer een project snel van start moet gaan. Het traject lijkt een enorme (tijds-)investering, maar is niets vergeleken met een gebruikelijke start van een project. Daarin besteedt men minder tijd in het begin, maar dat leidt normaliter tot veel tijd- en afstemmingsverlies gedurende het project."

Hoofduitvoerder van een civieltechnisch project

"Het is een zeer waardevol instrument om een project voor alle partijen tot een succes te maken. Samenwerken is namelijk geen afvinklijstje van uitgevoerde taken. Het vraagt om voorspelbaar gedrag van de betrokken personen in het proces."

Directeur aannemer

"Het ontwikkeltraject heeft het ‘Wij-gevoel’ bij de projectbetrokkenen gecreëerd, wat de basis heeft gevormd voor de onderlinge samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer."

Business Unit manager ingenieursbureau

"Het traject heeft gezorgd voor wederzijds vertrouwen tussen gemeente en opdrachtnemer."

Projectmanager Gemeente Rotterdam

"Het is een leerzaam traject geweest waar een diversiteit aan partijen tot elkaar zijn gekomen."

Projectmanager Rijkswaterstaat

"Iedereen heeft het over houding en gedrag, maar jullie gaan echt een stap verder."

Gemeente Den Bosch

"Als Manager Procesbeheersing heeft Francis een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan het integreren, standaardiseren en optimaliseren van 3 individuele onderhoudsorganisaties bij 2 verschillende klanten. Dit deed zij vanuit een mensgerichte en samenwerkingsinsteek. Ik heb Francis ervaren als een betrouwbare teamspeler."

Jaap van den Elshout ( Projectmanager BAM Infra Asset Management )

"Bij de Coentunnel Company heb ik met Cratos samengewerkt voor het beschrijven en implementeren van alle processen voor het kwaliteitsmanagement systeem. Cratos was hierin zeer resultaatgericht en nauwkeurig en in staat om complexe situaties snel onder controle te krijgen."

Roland Vissers ( Transitiemanager Coentunnel Company B.V. a.i. De Libero B.V. )

"Simon heeft bij het Havenbedrijf laten zien dat hij projectbeheersing op hoog niveau beheerst. Daarnaast is het ook nog eens een fijne collega met humor."

Edwin Hupkes ( Senior Projectdeveloper bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. )

"Cratos heeft voor belangrijk deel bijgedragen aan het neerzetten van het project risicomanagement in de Offshore Wind. Daarbij heb je met veel passie mensen geënthousiasmeerd voor, en meegekregen met, het risicomanagement en dat is een prestatie op zichzelf."

Nico Cats ( Van Oord - Coördinator Offshore & Offshore Wind, Department Planning, Risk & Process management )

“Zeer gedegen partner met kennis van zaken die met een goede analyse snel tot de kern kan komen.”

Marten van der Plaat ( Projectmanager Ingenieursbureau Amsterdam )

“Cratos denk kritisch mee, past zich aan aan de wensen van klant, zonder de eigen mening en aanpak overboord te zetten.”

Irwin van Hunen ( Projectcontroller Gemeente ‘s Hertogenbosch )

“Cratos komt met verfrissende en effectieve ideeën voor hoe een sessie op een alternatieve manier te houden.”

Marco Dreschler ( Manager Projectbeheersing PPO, Rijkswaterstaat )

“Gedegen, vakbekwaam, adviserend vermogen is sterk belegd en erg resultaatsgericht. Klantcontact is warm en gedreven om meerwaarde aan de klant te leveren.”

Bas Vroon ( Projectmanager Metro en Tram, Amsterdam )

Diensten voor grip op de toekomst

Grip creëren op de toekomst in een veranderende omgeving

Leveranciers aantoonbaar laten bijdragen aan strategische doelstellingen.

Om ambities waarmaken met projecten vergt ontwikkeling van aspecten op drie niveaus.

Welke risico’s hebben het grootste effect voor de afronding binnen tijd, geld en kwaliteit?

Organisaties moeten sneller veranderen dan dat zij in het verleden gewend zijn.

Wanneer u in staat bent om data op een goede manier te gebruiken, geeft dat grote voordelen.

Wij beheersen het fysieke domein in deze sectoren

Projecten worden complexer en de risico verdeling verandert. Hoe houdt u binnen al deze veranderingen grip op uw lopende en toekomstige projecten?

De uitdagingen met het water vragen om duurzame oplossingen waarbij samenwerking en uitwisseling van kennis en expertise noodzakelijk is. 

Hoe zorgt u ervoor dat u veranderingen succesvol doorvoert in uw bedrijfsvoering en de impact op lopende processen zo beperkt mogelijk houdt?

De balans tussen risico’s, prestaties en kosten geldt voor assets als geheel.  De horizon voor de klimaatambities 2050 ligt ver maar moet vandaag meegenomen worden in onze besluitvorming.