Thinka Bor-Reijinga (1957) is werkzaam bij Cratos Consulting BV. Haar expertise ligt op het vlak van organisatieontwikkeling- en doorlichting van bedrijfskritische processen op het raakvlak van beleid, management, control en competenties, en het versterken van de risicomanagementarchitectuur vanuit harde en zachte controls.

Samen met de opdrachtgever zoekt zij graag naar de succesfactoren van een geslaagde opdracht. Welke vragen, welke dilemma’s en welke beelden heeft hij bij de opdracht? Wat haar fascineert is hoe zij tot een optimaal gesprek komen over beheersing van processen. Waar de creatie ontstaat door een rijke uitwisseling over die beelden, dilemma’s en vragen. Rijke discussies zijn sowieso winst!

In haar optiek is het een kunst om de lol van integrale beheersing in het proces te brengen. Waarom geen fouten vieren en van successen leren? Even uit de routine van alledag stappen, met een andere bril naar problemen, risico’s en issues kijken. Als we erin slagen om zichtbaar en tastbaar te maken wat kans gestuurde beheersing oplevert, dan creëren we gezamenlijk een performance boost.