Met pro-activiteit meer succes bij het Havenbedrijf - Cratos Consulting

Joey Bohncke is nu ruim 1,5 jaar aan de slag bij Havenbedrijf Rotterdam (HbR) als Senior Projectmanager. Tijd om de tussenbalans op te maken en te reflecteren op zijn uitdagingen en successen.

In de afgelopen periode was hij binnen 12 projecten verantwoordelijk voor het projectmanagement. De meeste projecten voor klanten van het HbR, en daarnaast een aantal projecten voor de haven zelf. Zoals de ophoging van een kade in het kader van de waterveiligheid.

Hierbij is het gelukt om, door goed met de klant mee te denken, oplossingen te bieden voor de (stikstof)uitdagingen die er op dit moment liggen. Ook heeft het HbR een belangrijke stap kunnen zetten in de realisatie van twee circulaire bedrijven, doordat de focus werd gelegd op de bijdrage die zij leveren aan de klimaatdoelstellingen van het HbR en hierdoor de besluitvorming te faciliteren.

Joey Bohncke is in oktober begonnen als senior projectmanager bij Havenbedrijf Rotterdam (HbR) op de...

Succesfactor pro-activiteit

Een belangrijke succesfactor in het kader van effectiviteit is de pro-activiteit richting de opdrachtgever. Veelal nemen de uitdagingen en 'waan van de dag' de overhand en raken prioriteiten uit beeld. Door pro-actieve communicatie in te richten en projectresultaten te borgen, zijn de verwachtingen naar en vanuit de opdrachtgever altijd helder.

Als projectmanager sturen wij altijd op de richting en het einddoel van het project. Hierdoor is voor het projectteam en de opdracthtgever geen onduidelijkheid. Te allen tijde is helder waar het project staat en wat de belangrijkste uitdagingen (risico’s) zijn ten aanzien van het bereiken van dat doel!

Vele stakeholders vraagt om wendbaarheid

De veelheid aan interne en externe stakeholders en de uitdagingen op het gebied van milieu, assets, Corona, informatie en soms tegenstrijdige belangen, maken ook minder grote projecten vaak heel complex. Daarom is het belangrijk om als projectmanager goed het overzicht te kunnen behouden binnen en over de projecten, op het juiste abstractieniveau.

Ook vraagt dit flexibiliteit van de projectmanager, met name in de benadering van de eerste fasen van een project. Soms wordt het tempo simpelweg gedicteerd door de opdractgever en moet je als projectteam meeschakelen. In andere gevallen is het HbR 'in the lead' en bepaalt de projectmanager het tempo. Alleen door goed oog te houden voor de belangen van klant en HbR en maatwerk te leveren waar dit kan, lukt het om voor alle partijen goede afspraken te maken en deze vast te leggen voor de toekomst. Zo dragen we bij aan een toekomstbestendige Rotterdamse haven.

Wil je ons Projectmanagement team versterken?

Als projectmanager bij Cratos Consulting ben je een sparringpartner voor zowel je collega’s als voor onze opdrachtgevers. Je wordt ingezet op adviesopdrachten en bij het geven van trainingen of workshops bij publieke en private partijen in de sectoren: infrastructuurwatervastgoed en zee & luchthavens.

Uiteindelijk draag je als Cratos projectmanager bij aan het verbeteren van de organisatie waar je jouw project uitvoert. Je zorgt ervoor dat jouw inbreng meer wordt dan de ‘som der delen’. Je input op tactisch en strategisch niveau wordt gewaardeerd omdat je vanuit je project, analytisch en abstract kunt (mee)denken.

Wil jij ook bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van onze opdrachtgevers? Bekijk dan onze vacature voor Projectmanager.

Projecten succesvol realiseren?

De training Risicogestuurd Projectmanagement®  heeft aandacht voor houding en gedrag. Beide zijn doorslaggevend voor het behalen van het beoogde resultaat, omdat de mens nu eenmaal de belangrijkste factor is voor een goede samenwerking in projecten.

Meer weten? Neem dan contact op met Michael Sauerbier via 0641870100 of stuur een mail naar: m.sauerbier@cratosconsulting.nl