Wendbaar blijven in de Nederlandse wateropgave - Overstroming - Cratos Consulting

Op 3, 4 en 5 november is het Risk & Resilience Online 2020. Dit event bestaat uit interactieve, verassende en leerzame online sessies. In deze sessies ontmoeten wetenschappers, risicomanagers en professionals uit vele sectoren elkaar, om kennis te delen en de impact op het vakgebied èn de sectoren te duiden.  Vanuit Cratos mogen wij de themasessie 'Water" invullen en begeleiden.

Implicaties voor risk & resilience in de watersector

De wereld heeft zich laten verrassen door de huidige Corona-crisis en de verleiding is groot om hier volledig in op te gaan. Daarmee bestaat ook de neiging om langzaam ontwikkelende crisissen te vergeten. Crisissen die zich allang hebben aangekondigd en die in hoog tempo urgent worden. Onze globale wateropgave is een voorbeeld hiervan.

Gevolgen van klimaatontwikkeling

De beheersing van ons water is een dagelijkse opgave die cruciaal is voor ieders bestaan. In Nederland staan waterschappen aan de lat voor veilig, schoon en voldoende water. Toch heeft ieder individu ook een verantwoordelijkheid hierin. De klimaatontwikkeling zet al vele jaren in hoog tempo door en we kunnen het ons in de wateropgave niet meer veroorloven, ons te laten verrassen of te laten remmen. De aspecten te waterkwaliteit en waterkwantiteit moeten beheerst worden. Dit vertaalt zich onder andere in: water ín het land vasthouden, en tegelijkertijd water buíten het land houden.

Workshop Wendbaar blijven in de Nederlandse wateropgave - Droogte - Cratos Consulting

Zienswijze voor de beste aanpak

Het gevoel van urgentie voor deze opgave verschilt echter, evenals de zienswijzen op de ‘beste aanpak’. Hetzelfde geldt in de actuele Corona-crisis, waarin een eindeloos aantal perspectieven leidt tot evenveel meningen en uitspraken. Bovendien ervaren we in deze Corona-crisis hoe ingewikkeld het is om, als burgers, gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor een doel dat zo eenduidig lijkt. De parallel met de Nederlandse wateropgave is snel gemaakt.

Wilt u koers houden en wendbaar blijven?

Lees alles over onze Risicogestuurd Denken & Handelen aanpak! 

Centrale vragen voor thema sessie 'Water'

Op het Risk & Resilience Online 2020 zal tijdens de interactieve sessie ‘Water’ uitgebreid op dit thema ingegaan worden. Hierin staan de volgende vragen centraal:

  • Wat is onze Nederlandse opgave op het gebied van waterkwantiteit?
  • Hoe houden we koers op het realiseren van de wateropgave en blijven we toch wendbaar bij veranderende context en crisis?
  • Hoe beïnvloedt de menselijke factor het slagen van deze opgave?
  • En…welke lessen uit de actuele Corona-crisis kunnen ons helpen bij het realiseren van deze opgave?

Team van experts uit de Water sector

Deze interactieve sessie wordt begeleid door een gelegenheidsteam van gedreven professionals met jarenlange ervaring en expertise in de 'Water' sector en/of risicomanagement. De teamleden zijn onder andere:

  • Daniela Mayan - Senior adviseur en expertiseleider risicomanagement bij Cratos Consulting.
  • Leo Becker – Programmamanager HWBP en Voorzitter Opdrachtgeversteam Alliantie Markermeerdijken bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
  • Matthijs Overbeek – Sr. adviseur crisisbeheersing bij Waterschap Vechtstromen.
  • Mariska Achtereekte-Smit - Sectorhoofd Brandveiligheid bij brandweer Twente, onderdeel van Veiligheidsregio Twente.
  • Asha Mangre - Student Master Risicomanagement Universiteit Twente en werkzaam bij adviesbureau Aboma.

Doel is om vooral samen met de deelnemers het gesprek aan te gaan. De sessie is dan ook een plek om kennis te delen en ideeën samen te brengen die bijdragen aan ons gezamenlijk succes!

Uw wateropgave beheersen?

Lees ons kennisplatform en bekijk onze ervaringen in de Water sector.

Trackback:

[…] Een duidelijke uitspraak tijdens de sessie rondom de Nederlandse wateropgave die Cratos tijdens het Risk & Resilience congres organiseerde. Hoe speel je als waterschap in op het aspect ‘mens’? En hoe helpt risicomanagement je hierbij? […]

Reageren niet mogelijk.