Twee voorwaarden voor succesvol risicomanagement Cratos Consulting

Alle risicomanagement processen ingericht. Tools ingekocht. En een risicomanager paraat die iedereen scherp houdt. En toch lukt het maar niet om echt risicogestuurd te werken. Hoe kun je dat veranderen?

Op 26 mei gaven Daniela en Wichard een Expert spreekuur. In deze online bespreking werden de kernaspecten besproken die nodig zijn voor werkend krijgen van risicomanagement. Via de link hiernaast kun je een samenvatting en acht tips lezen.

Voordat je kan denken aan het werkend krijgen van risicomanagement zal het proces eerst ingericht moeten worden. Daarvoor zijn twee belangrijke voorwaarden.

1 - Sense of urgency

Een eerste stap is realiseren waarom je risicomanagement nodig hebt. Risicomanagement is immers nooit een doel op zich, maar een middel om doelstellingen te halen. Als projecten zonder grote uitschieters in scope, geld, tijd of reputatieschade worden opgeleverd, laat risicomanagement dan vooral voor wat het is. Risicomanagement is pas zinvol als er risico’s gevoeld worden en mensen zich serieus afvragen of de belangrijkste doelstellingen zonder kleerscheuren haalbaar zijn.

Op 26 mei 2021 werd het 3de Expert spreekuur gehouden. Daarin stond de vraag centraal...

Sense of urgency op drie niveaus

Strategisch

 • grip op het portfolio;
 • halen of overstijgen van strategische doelstellingen;
 • geen onacceptabele bleeders.

Tactisch

 • alles omtrent projectmanagement;
 • capaciteitsbeheer;
 • stakeholdermanagement.

Operationeel

 • veiligheidsrisico’s;
 • samenwerking en communicatie op de werkvloer.

Een inventarisatie of er op deze niveaus buikpijn is binnen de organisatie en zo ja waarom, kan een     belangrijke incentive zijn om risico’s bespreekbaar te maken. Ook draagvlak krijgen om risico’s op een professionelere manier in kaart te brengen en waar nodig te beheersen kan een drijfveer zijn.

2 - Sense of excitement

Mensen willen pas echt moeite steken in risicomanagement als:

 • ze zich gehoord en gewaardeerd voelen voor het delen van hun kennis en mening;
 • ze er zelf ook wat aan hebben;
 • het leuk is.

Plan Do Check Act

Dit laatste punt is zeker niet de minst belangrijke. Wie heeft er wel eens een docent gehad die een taart uitdeelde aan degene die als eerste het goede antwoord op een opgave had? Maak er een spel van en ineens is het anders. Inspirerende workshops, gamefication of zelf zoiets simpels als het bijhouden van hoeveel actiepunten er maandelijks afgevinkt worden, helpen om het proces levend te krijgen en houden.

Plan-Do-Check-Act - Deming Cirkel - Cratos Consulting

Als aan deze criteria is voldaan, is het van belang om eenvoudig te starten met focus op toegevoegde waarde. Zet een Plan Do Check Act-proces op en ga aan de slag. Een goed framework helpt om een basis te leggen. Methoden zoals ISO31000 of Management of Risk zijn geschikt omdat zij behalve de instrumentele kant ook de menselijke kant benadrukken.

Drie tips voor werkend risicomanagement

Tip 1: Werk aan een bewustzijn dat risico’s niet slecht of negatief zijn. Het is een normaal deel van het dagelijkse werk en risico’s nemen kan zeker de moeite waard zijn. Je wilt alleen die risico’s wel zoveel mogelijk bewust en afgewogen nemen. Risicovolwassenheid is key!

Tip 2: Integreer het risicoproces zoveel mogelijk met de standaard projectmanagement-processen. Voeg bijvoorbeeld de project-actielijst samen met de risico-actielijst.

Tip 3: Zorg voor een veilige omgeving om over risico’s te praten en promoot dit. Amy Edmondson heeft hier eens een uitstekende TED-talk over gegeven die de moeite van het kijken waard is.

Hoe staat het met jouw risicovolwassenheid?

Risk Maturity Scan

De Risk Maturity Scan® (RMS®) is een gratis meting van de risicovolwassenheid van je organisatie. Het geeft direct inzicht waar de ontwikkel mogelijkheden liggen. 

Goed risicomanagement is geen tool dat alleen gaat over afgesproken werkwijzen, contractuele afspraken of vastgestelde planningen. Risicomanagement gaat pas echt effectief werken met een goed ontwikkeld risicobewustzijn. Het gaat over het bewust omgaan met onzekerheden, door alle betrokkenen bij het project. 

Wil je weten en meten hoe de huidige risicovolwassenheid van je organisatie is? Doe direct de gratis Risk Maturity Scan® of lees meer.