Hoe ontstaat een balans in een onzekere toekomst?

Donderdag 7 november was de Universiteit Twente gastheer van het Risk & Resilience Festival. De bezoekers lieten zich bijpraten over het thema ‘Risk meets Resilience for a sustainable future’. Meer dan 100 sprekers deelden hun kennis rondom een van de thema’s van het festival. Hoe kunnen we de balans tussen mensen, planeet en welvaart bewerkstelligen, met een onzekere en onvoorspelbare toekomst?

Uitdagingen voor een duurzame infrastructuur

Duurzaamheid was natuurlijk een populair onderwerp bij de deelsessies. Zo staat ProRail voor de uitdaging om te bepalen hoeveel geld benodigd is om infrastructuur in de toekomst te kunnen blijven onderhouden, renoveren en innoveren. Maar hoe ver kijk je in de toekomst om dit te bepalen? De huidige wisselverwarming werkt bijvoorbeeld op gas, maar is dit nog wel zo wenselijk aangezien Nederland in de toekomst van het gas af wil? Rijkswaterstaat kent eenzelfde uitdaging in het streven naar 0% CO2-uitstoot. Wanneer bij de huidige aanleg of renovatie van infrastructuur geen rekening wordt gehouden met dit streven, dan zitten we er voor 20 – 30 jaar aan vast. In hoeverre gaat Rijkswaterstaat hierin mee, ook rekening houdende met de toenemende verstedelijking, globalisering en frequentie van extreme weersomstandigheden? Meer dan voldoende vragen die niet altijd even eenvoudig te beantwoorden zijn.

Ons gedachtegoed

De balans tussen mensen, planeet en welvaart past in ons gedachtegoed van Risicogestuurd Denken & Handelen en de balans tussen mens, proces en resultaat. Collega Daniela Mayan mocht invulling geven aan een sessie over dit onderwerp. Daniela vertelde over de toegevoegde waarde van risicogestuurd denken & handelen als succesfactor voor de ontwikkeling van een organisatie.

Beheersing van IT risico's

Een andere presentatie werd verzorgd door collega Wichard Hulsbergen. Hij ging in op het grip krijgen op risico’s in complexe IT programma’s. Complexe IT-programma's bevatten grote onzekerheden op het gebied van besluitvorming, gebruikerswensen, raakvlakken techniek, governance en juridische impact. Bestaande Agile-methoden zijn onvoldoende toegerust. Met als voorbeeld het project Omgevingswet liet hij zien hoe de EPIC Heatmap werkt om verbinding te leggen tussen IT, management en overheidsbestuurders.

We hebben een winnaar!

We loofden een prijs uit onder deelnemers van de deelsessie die de Epic Heatmap hebben gedownload: een workshop op maat over het gebruik van de Epic Heatmap t.w.v. € 2.000,- ! De winnaar is Ester Olij van Waternet. Van harte gefeliciteerd, we komen snel langs om de details te bespreken.