Risk and Resilience Festival J & R 2022

Op 10 november 2022 waren onze consultants Janro de Bont en Robert Louwes aanwezig op het Risk & Resilience Festival. Dit event, georganiseerd door de Universiteit van Twente, PRIMO, Genootschap van Risicomanagement, was weer erg inspirerend. Het thema dit jaar was 'Safety doesn't happen by accident' en meer dan 50 sprekers deelden hun kennis en ervaringen op het gebied van onder andere veiligheid, risicomanagement en risicoleiderschap.

Wat is de juiste balans tussen maatregelen en veiligheid?

De aftrap werd gegeven door de Martin van Staveren die zich afvraagt wat de balans zou moeten zijn tussen risico’s en veiligheid voor zowel individuen, organisaties en de samenleving. Nemen we allemaal niet teveel maatregelen om de veiligheid te borgen?

Het is belangrijk om een juiste balans te houden tussen de maatregelen én de kans van optreden van het risico. Niet alles is maakbaar en we moeten accepteren dat er risico's, onzekerheden en kansen zijn waarop flexibel ingespeeld moet worden. Door ook reactief te blijven reageren op dingen die gebeuren, worden kosten en tijd bespaard die je uit zou geven aan preventieve maatregelen. En je behoud als organisatie flexibiliteit en veerkracht (oftewel 'resilience') om wendbaar te zijn voor de toekomst.

De wereld is veel dynamischer geworden en soms herken je pas de onzekerheden als ze optreden. Je kunt deze dus niet helemaal beheersen. Wel kun je er als (project)organisatie anders mee omgaan en ze bijvoorbeeld zien als een kans die je kunt pakken om een mooi doel te realiseren.

"Doelgericht omgaan met onzekerheden is de essentie van risicoleiderschap." volgens Martin van Staveren MBA, docent Master Risicomanagement.

Wat is de optimale ontwikkeling van risicoleiderschap?

In de RBB workshop over risicoleiderschap werd het vraagstuk naar 'de optimale ontwikkeling van risicoleiderschap binnen verschillende organisaties' verder verkend.

De RBB is bezig met een meerjarige onderzoek over risicoleiderschap binnen uitvoeringsorganisaties en het doel van de workshop was om actief informatie op te halen over het perspectief vanuit een bedrijf en/ of een (zorg)instelling.

Deze workshop bood hiermee de gelegenheid om kennis van en
ervaring met de ontwikkeling van risicoleiderschap buiten de
uitvoeringsorganisaties mee te nemen in het onderzoek.

Rijksbrede Benchmark Groep (RBB) is een leernetwerk van 45 publieke uitvoeringsorganisaties. Deze organisaties staan midden in de VUCA-wereld. Ze hebben dagelijks te maken met hoge verwachtingen van bedrijven, burgers, opdrachtgevende ministeries, toezichthouders en stakeholders in een gevoelige en politiek-bestuurlijke context.

"Door de (project)organisatie meer autonomie te geven voor het in kaart brengen van de onzekerheden en deze onzekerheden goed te laten aansluiten bij de context waarin de (project)organisatie zich bevindt, ontwikkel je een gezonde risicoleiderschap.", aldus Janro de Bont.

Naast deze twee uitgelichte thema's, kwamen diverse subthema's aan bod zoals cybersecurity, klimaatadaptatie en risicoveiligheid.

Voor ons was het Risk & Resilience Festival 2022 een succes. Het inhoudelijke programma was sterk en de vele ontmoetingen met vakgenoten erg waardevol. Wij zijn er volgend jaar zeker weer bij!

Sparren over risicoleiderschap?

Gezond risicoleiderschap bevordert de effectiviteit van de (project)organisatie en geeft meer grip op de toekomst.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Janro de Bont via 06-4133 4873 of stuur een email naar: j.debont@cratosconsulting.nl.

 

 

Janro-de-Bont