Datagedreven werken - Risk en Resilience 2021 - Cratos Consulting

Op 4 november werd het Risk & Resilience Festival 2021 gehouden. Dit event, georganiseerd door de Universiteit van Twente, PRIMO, Genootschap van Risicomanagement, was weer een inspirerend. Meer dan 25 sprekers deelden hun kennis en ervaringen op het gebied van big data, risicomanagement en cyberresilience. Ook dit jaar mocht wij weer een themasessie presenteren op het festival. Het theme van onze themasessie was 'Datagedreven werken vertaald naar de dagelijkse praktijk'.

Keynote sprekers - Risk en Resilience 2021 - Cratos Consulting

Wat is datagedreven werken?

Datagedreven werken is werken op basis van feiten uit de projecten, de markt en de klanten. Deze feiten worden verzameld in de vorm van data en geanalyseerd naar informatie. Samen met marktkennis worden deze op de juist manier geïnterpreteerd naar bruikbare inzichten zodat op basis hiervan strategische keuzes gemaakt kunnen worden tijdens de aanbesteding en uitvoering van projecten.

Data om te sturen en kosten te besparen

Hoe kun je projectdata gebruiken om te sturen, voorspelbaar te zijn en kosten te besparen? Ook in de huidige projectenwereld is steeds meer data beschikbaar. Denk bijvoorbeeld maar aan inzichten vanuit vorige, vergelijkbare projecten, data-analyse op basis van contracten uit het verleden of de staat van onderhoud van assets gecombineerd met vervangingskosten en risicoprofiel.

Voordelen van datagedreven werken

Om meer doelgericht, vollediger en adequaat beslissingen te nemen op alle niveaus in een organisatie, wat leidt tot: 

  1. Grotere wendbaarheid
  2. Effectiviteit
  3. Efficiency
  4. Betere strategieontwikkeling
  5. Transparantie
  6. Kwaliteit

Geïnteresseerd in een demonstratie?

Wil je meer weten wat bovenstaande voordelen voor jouw organisatie of project kunnen betekenen? Met een demonstratie geven we eenvoudig inzicht in de mogelijkheden en de voordelen van deze manier van werken.

Onze collega Wichard Hulsbergen geeft je graag een inzicht in de mogelijkheden. Reserveer een demonstratie binnen jouw organisatie.

Senior adviseur Risico & Datamanagement

Wichard Hulsbergen

Mijn specialiteit is om in een complexe omgeving doelstellingen, onzekerheden en stuurinformatie in kaart te brengen. Het menselijke aspect speelt hierbij een centrale rol en  daarbij is mijn enthousiasme is aanstekelijk.

Volledig profiel »