Kernbegrippen Projectmanagement Cratos Consulting
Auteurs: Peter Pestoor & Bart Kroese

Succesvol zijn…
Succesvol willen zijn, dat wil iedereen, toch? “Het geheim van succes is gewone dingen ongewoon goed doen”, aldus Rockefeller. Hij had in het begin van de 20e eeuw een enorm kapitaal. Extrapoleren we dat naar de huidige tijd, dan is hij de rijkste persoon uit de wereldgeschiedenis. Succesvol toch?

In de praktijk komt het nog wel eens voor dat…
De waan van de dag regeert. De focus ligt “te” veel op het hier-en-nu en de issues die optreden (brandjes blussen). Het ontbreekt aan een stip op de horizon en goede stuurinformatie. Prioriteiten worden niet gesteld, acties niet tijdig uitgevoerd en projecten niet op tijd en binnen budget gerealiseerd. Wij zien dit in de praktijk. We stellen dan ook regelmatig de vraag: Is het urgent om het nu aan te pakken? Dit is een belangrijke eerste stap in prioriteren, om grip te krijgen. Wat zijn andere goede stappen? Hier kunnen we leren van de Rockefeller strategie…

De Rockefeller strategie…
De Rockefeller strategie bestaat in de kern uit drie onderdelen die cruciaal zijn om succesvol te zijn/worden en/of te managen: prioriteiten (vaststellen), gegevens (hebben) en ritme (houden). Dit betekent: Zet de vijf belangrijkste doelstellingen voor het komende jaar en het komende kwartaal op een rij én heb een stip aan de horizon, één groot dapper gedurfd doel. Verder dien je dagelijks over alle gegevens te kunnen beschikken, die je vertellen hoe het ervoor staat. En ten slotte: zorg voor een effectief ritme.

Succesvol zijn, de next step…
Wat verhoogt dan je kans op succes? Hoe zorg je voor voldoende informatie voor sturing cq voorspelbaarheid? Concreet hebben we dit vertaald naar:
1. Zorg voor de beste mensen op de juiste plek, creëer een cultuur waar een ieder bij aangesloten wil zijn en verhoog resultaatgerichtheid en verantwoordelijkheid;
2. Creëer een heldere stip aan de horizon met een aansprekende kernideologie, bepaal de belangrijkste pilaren van succes en maak een volledig bedrijfsplan op één A3-tje. Communiceer deze;
3. Creëer een ritme dat leidt tot discipline van doen en leren, bepaal de relevante kengetallen en zorg voor voldoende informatie voor sturing (bv KPI’s in een dashboard en/of peil de performance en wensen van de klant) en meet groei en werk met kwartaalprioriteiten;
4. Zorg voor ruimte in de agenda, wees creatief en beloon succes.

Een Graphic Roadmap opstellen
Het hebben van een visie en doelstellingen is richtinggevend. Concreet is het opstellen van een aantrekkelijke visuele tijdlijn naar ons idee aan te bevelen, een zogeheten ‘Graphic Roadmap’. Een roadmap geeft visueel de route, de stappen om de geformuleerde visies en/of doelstellingen te realiseren. Met het opstellen van een roadmap creëer je commitment (individueel of met elkaar), worden de visie en doelstellingen vertaald in concrete acties om uit te voeren, en komen afhankelijkheden in beeld in relatie tot de te behalen mijlpalen. Herhaal dit proces en zorg ervoor dat de acties daadwerkelijk worden uitgevoerd. Spreek elkaar erop aan dat het niet opvolgen van de acties kan leiden tot het niet halen van het dappere gedurfde doel.

Realiseer doelen
Rockefeller’s strategie helpt ons de haalbaarheid van onze doelstellingen te vergroten. Ons advies, test het uit, maak het visueel, maak het leuk en doe de gewone dingen ongewoon goed!