Op maandag 16 januari jl. werd het project ‘Vervanging Zonnestraat’ in het UMC Utrecht feestelijk afgerond. Het project omvatte de vervanging van de bestaande lichtstraat (zonnestraat) en het vergroten en gecertificeerd opleveren van de rookwarmteafvoer.
Veiligheid, de veelheid aan stakeholders, een omgeving die 24/7 ‘in bedrijf’ moet blijven, de strakke planning…het waren belangrijke aspecten in de realisatie van dit project.
02
Cratos Consulting heeft een waardevolle bijdrage geleverd bij de integrale beheersing van het project. In een vroeg stadium hebben wij het projectteam ondersteunt om de projectbeheersing effectief in te richten, door verschillende belangen inzichtelijk te maken en samen met de stakeholders projectdoelstellingen en ambities te formuleren. De doelstellingen vormden vervolgens de basis voor de inrichting en ontwikkeling van het risicogestuurd denken en werken van de projectteamleden. En met succes! Niet alleen werden doelstellingen en ambities behaald… het leidde mede tot een enthousiast team, vanuit vele disciplines, gedreven om vanuit de eigen rol bij te dragen aan de succesvolle uitvoering van het project. Gefeliciteerd!