Inloopspreekuur - Van risico-informatie naar risicosturing - Cratos Consulting

Op 24 maart 2021 werd het 2de inloopspreekuur gehouden met het onderwerp: 'Van risico-informatie naar risicosturing.’

Daniela en Janro hebben met deelnemers van bouwbedrijven, provinciale en landelijke overheden, luchthavens en collega-adviseurs gesproken over de noodzaak van de juiste risico-informatie om tot goede risicosturing te komen.

Allereerst werd er ingegaan op de benodigde informatie voor risicosturing en de kwaliteit die dit vraagt. Daarna werd besproken waardoor deze informatie beïnvloed kan worden. Zo speelt 'risicoperceptie' hierbij een belangrijke rol. Als laatste werden 8 valkuilen onderstreept, waaronder het gebrek aan structurele risico communicatie.

Deze onderwerpen en veel meer kwamen aan bod bij dit interactieve spreekuur.

Vier onderwerpen voor succesvolle risicosturing

Wat is de benodige informatie voor risicosturing?
 • Creeer eenduidige doelstellingen die focus bepalen​
 • Geef inzicht in context waarin doelstellingen gerealiseerd dienen te worden 
 • Zorg voor inzicht in risico’s en in voortgang van de beheersing​
Waarom moet deze informatie voldoen?
 • Met een balans in de inzet van Resultaat-Proces-Mens zorgt voor kwaliteit in het dossier
 • Goede gestructureerde vastlegging in het risicodossier
 • Opgesteld vanuit een inzicht in de begrippen van de risicomanagement taal en methodiek. 
 • Goede en continue invulling van het risicomanagement proces. 
 • Betrokkenheid team en individuele teamleden
Welke focus bij het duiden van top risico's?
 • koppel risico's aan doelstellingen, gewenste stuurinformatie en doel van de communicatie​
 • let op de verschillende weergaves van het risicoprofiel; elke dwarsdoorsnede zegt iets anders​
Waardoor wordt deze informatie mede beïnvloed?​
 • risicovolwassenheid, risicobereidheid, risicoperceptie​​ van de (project)organisatie
prospect theory
Een van de deelnemers merkte op dat "Risico's niet altijd negatief zijn (vertraging, meer geld, etc.), maar ook positief kunnen zijn (versnelling, minder geld etc.). Vaak regeert de wet van de angst en worden positieve effecten niet geconcretiseerd." Dit werd beaamt door Daniela en raakt de ‘prospect theory’ die in de presentatie naar voren kwam bij het aspect ‘risicoperceptie’. Doorgaans is de angst om te verliezen groter dan het mogelijk plezier van winnen (verlies creëert een groter emotioneel effect) en dit kan de inzet op het verzilveren van kansen negatief beïnvloeden.

Kansenmanagement vergt ook inhoudelijk een andere inzet. Een mooi thema om tijdens een volgende sessie uit te lichten!

Volgende Expert spreekuur: Risicomanagement

Op woensdag 26 mei 2021 organiseren we het 3de inloopspreekuur. Het onderwerp is: Hoe krijg je Risicomanagement werkend?

Met specifieke aandacht voor de succesfactor 'mens'. Een factor die bij veel projecten, programma's en organisaties een belangrijk onderdeel is. Heb je interesse in deelname? Lees meer op de event pagina of schrijf je in met de button hiernaast.

Wil je direct weten hoe goed jouw risicomanagement is?

Risk Maturity Scan - Inzicht in uw risicovolwassenheid - Cratos Consulting

Doe dan de gratis Risk Maturity Quickscan en ontvang een rapport met inzicht in de stand van zaken vanuit verschillende invalshoeken op het werkend krijgen van risicomanagement, risicobewustzijn en risicocultuur.