Expert spreekuur - Besluitvorming en risicogestuurde planning - Cratos Consulting

Op 14 oktober 2021 werd een Expert spreekuur gehouden over het gebruik van een risicoplanning in besluitvorming rondom project en programma's. Dit was het vervolg op de sessie van februari die aandacht besteedde aan het maken en gebruiken van een risicogestuurde planning.

Hette en Jan Josse hebben met deelnemers van waterschappen, landelijke overheden en collega-adviseurs gesproken over de noodzaak van het juist interpreteren van een risicogestuurd planning om tot een gedegen besluitvorming te komen.

Voorbeelden van probabilistische analyses

Ook kwamen twee voorbeelden van probabilistische analyses aan bod en werd gezamenlijk besproken hoe deze kunnen bijdragen tot gedragen besluitvorming.

Risicoplanning voor besluitvorming Cratos Consulting

Geïnteresseerd in een demonstratie?

Een goede risicogestuurde planning levert je project veel op. Je krijgt inzicht in een realistisch haalbare einddatum, die je met een gerust hart kunt communiceren naar je stakeholders. Ook kun je door regelmatig een probabilistische planning te maken, zien of je genoeg voortgang maakt.

Wil je meer weten of zelfs zien over dit onderwerp? Reserveer een demonstratie van een risicoplanning binnen jouw organisatie.