RWS gunt project Zuid Nederland aan PinP - Cratos Consulting

Rijkswaterstaat Zuid Nederland heeft de overeenkomst "Projectbeheersing”,  gegund aan Partners in Projectbeheersing (PinP). PinP is een consortium waarin Cratos één van de partners is. Deze overeenkomst betreft het leveren van producten voor de projectbeheersing categorieën: Financieel management, Kwaliteitsmanagement, Planningsmanagement, Risicomanagement en diverse overige producten zoals capaciteit en scopebeheer.

Jarenlange ervaring in Zuid Nederland

Sinds juli 2018 is PinP actief in Zuid Nederland voor RWS. Bij het projectteam Bediening en Besturing Vaarwegobjecten (BBV) ondersteunen we met risico en planning producten voor de integrale beheersing van diverse projecten. Team BBV is binnen zijn projecten verantwoordelijk voor de realisatie van een robuust en betrouwbaar vaarwegen-netwerk. Het cluster is onderdeel van een meerjarig programma om het netwerk van Maas en Limburgse en Noord-Brabantse Kanalen te moderniseren en meerjarig goedkoper en efficiënter te onderhouden.

Uitbreiding van de scope

Met de gunning van dit contract continueren we onze diensten bij het projectteam BBV en breiden we uit in Zuid Nederland met de volgende projectteams:

  • Tunnels III
  • B Wegen
  • KRW Grensmaas
  • C Wegen

Wil je grip op je risicomanagement?

Wil je inzicht in de status van risicomanagement binnen jouw organisatie én weten hoe het beter kan? 

Doe de Risk Maturity Quickscan en ontvang een rapport met inzicht in de stand van zaken op het werkend krijgen van risicomanagement, risicobewustzijn en risicocultuur.

Doelstellingen van de overeenkomst

RWS en PinP gaan minimaal de komende drie jaar een partnerschap aan voor het realiseren van de doelstellingen van deze uitbesteding. De volgende doelstellingen zijn geformuleerd:

  1. Projectbeheersing is op orde, betrouwbaar en voorspelbaar voor de genoemde projecten binnen het contract;
  2. De continuïteit en stabiliteit van projectbeheersing is verzekerd;
  3. Alle betrokkenen zijn tevreden over de samenwerking.

Start transitiefase

Met de definitieve gunning van het contract start de transitieperiode. Tijdens de transitieperiode draagt de huidige Opdrachtnemer haar kennis, ervaring en werkzaamheden ten aanzien van de projectbeheersingsproducten over aan PinP. Deze fase heeft als doelstelling dat PinP binnen 2 maanden zelfstandig en proactief invulling geeft aan deze periode om zodoende continuïteit in de levering van de producten te garanderen.

Projecten succesvol realiseren?

De training Risicogestuurd Projectmanagement®  heeft aandacht voor houding en gedrag. Beide zijn doorslaggevend voor het behalen van het beoogde resultaat, omdat de mens nu eenmaal de belangrijkste factor is voor een goede samenwerking in projecten.

Meer weten? Neem dan contact op met Michael Sauerbier via 0641870100 of stuur een mail naar: m.sauerbier@cratosconsulting.nl