Verkeerssignalering - Verlenging PinP en RWS CIV- Cratos Consulting

Rijkswaterstaat Centrale Informatie Voorziening (RWS CIV) heeft de overeenkomst "Projectbeheersing”,  verlengt met Partners in Projectbeheersing (PinP). PinP is een consortium waarin Cratos één van de zeven partners is. In 2020 hebben PinP en CIV mooie stappen gezet naar een optimalisatie van de integrale projectbeheersing in de diverse ICT projecten. Met deze verlenging kunnen we gezamenlijk deze goede samenwerking in 2021 continueren.

Team van ervaren experts

De Centrale Informatievoorzieining (CIV) is verantwoordelijk voor de industriële automatisering bij bruggen, tunnels, rijkswegen en andere objecten. Ook verzorgt de CIV de kantoorautomatisering voor alle medewerkers van Rijkswaterstaat.

Sinds januari 2019 is PinP actief bij de CIV om de projectbeheersing uit te voeren. Het PinP team waarin diverse Cratos collega's invulling geven aan de goede samenwerking met RWS. Aangevuld met onze partners Ricardo Beversluis en Veronique van Loo staat er een team dat ook in 2021 garant staat voor succes.

In 2021 gaan we verder met het uitvoeren van de projectbeheersing op de ICT-projecten. Wij zijn verantwoordelijkheid voor het risicomanagement en het planningsmanagement op de diverse interessante en complexe projecten van RWS CIV. Een selectie van de projecten:

Uw ICT risico's beheersen?

De EPIC Heatmap geeft directe stuurinformatie, brengt impact van projectrisico's in beeld en bevordert de communicatie.

Vervanging ICT applicaties

Van 2014 tot en met 2016 heeft Cratos voor het Programma CHARM de integrale projectbeheersing van alle projecten van het programma uitgevoerd. De nieuwe CHARM software moet ervoor zorgen dat +/- 40 applicaties uit het IT-landschap van de verkeerscentrales worden vervangen. Dit vereist aanpassingen aan business processen en aan beheerprocessen.