RWS gunt raamovereenkomst projectbeheersing aan PinP - Cratos Consulting

De raamovereenkomst van Rijkswaterstaat Centrale Informatie Voorziening (RWS CIV) voor projectbeheersing en systeemgerichte contractbeheersing is werderom gegund aan Partners in Projectbeheersing (PinP). PinP is een consortium waarin Cratos één van de partners is.

Dit betekent dat we onze specifieke kennis en expertise opnieuw gaan inzetten bij optimalisatie van de integrale projectbeheersing in de diverse ICT projecten. De CIV is verantwoordelijk voor de industriële automatisering bij bruggen, tunnels, rijkswegen en andere objecten. Ook verzorgt de CIV de kantoorautomatisering voor alle medewerkers van Rijkswaterstaat.

Samenwerking is essentieel

Deze Nadere Overeenkomst (NOK) is onderdeel van de nieuwe Samenwerkingsraamovereenkomst die RWS recentelijk gunde aan diverse marktpartijen waaronder PinP.

Bij deze overeenkomsten staat samenwerking centraal’, aldus Gijs Copic, afdelingshoofd Adviseurs Projectbeheersing Grote Projecten en Onderhoud bij Rijkswaterstaat. ‘Alleen door optimale samenwerking tussen markt en Rijkswaterstaat kunnen we zorgen dat we onze opgave op een efficiënte, doelmatige en ook flexibele wijze realiseren. Vandaar dat de naam van deze nieuwe overeenkomsten ‘Samenwerkingsraamovereenkomst’ is geworden!

Vanaf 1 april 2022 start de nieuwe NOK en zullen Cratos en PinP de projectbeheersing en systeemgerichte contractbeheersing voor onderstaande 7 projecten gaan uitvoeren:

Sparren over Integrale Beheersing?

Een integrale benadering van projectbeheersing bevordert de effectiviteit en efficiëntie van de projectorganisatie. Ook verkleint deze aanpak de kans op faalkosten van het project.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Bart Kroese via 06-24788551 of stuur een mail naar: b.kroese@cratosconsulting.nl

 

Betrouwbare partner door de jaren heen

Hiermee gaat PinP verder met het leveren van een bijdrage aan de doelstellingen van Rijkswaterstaat projecten en programma’s die zorgen voor een leefbaar, duurzaam, veilig en bereikbaar Nederland.
Samen met haar partners is PinP goed in staat deze dienstverlening van kwalitatief hoogwaardig niveau aan te bieden aan Rijkswaterstaat en andere publieke partijen.

PinP is sinds 2015 actief als netwerkpartij met ruim 150 professionals binnen verschillende marktpartijen. Met dit netwerk ondersteunt en adviseert PinP projecten en programma’s in alle regio’s van Nederland.  Een aantal voorbeelden van projecten en programma's waar Cratos voor PinP actief is geweest zijn:

Hieronder zijn drie referenties van projecten die Cratos heeft uitgevoerd bij Rijkswaterstaat uitgelicht.