Expert spreekuur - Hoe krijg je risicomanagement werkend - Cratos Consulting

Op 26 mei 2021 werd het 3de Expert spreekuur gehouden. Daarin stond de vraag centraal die in veel organisaties speelt: 'Hoe krijg je risicomanagement werkend?'

Wat is de succesfactor?

Daniela en Wichard hebben met deelnemers van bouwbedrijven, provinciale en landelijke overheden, waterschappen en collega-adviseurs gesproken over de kernaspecten die inzet vragen om te komen tot werkend risicomanagement: het beoogde resultaat, het proces daarnaartoe en de factor mens. Daarbij ging specifieke aandacht uit naar de succesfactor mens en de spin-off voor een verandering in mindset om te komen tot… actie!

8 tips voor succesvol risicomanagement

Om verbinding tussen het individu èn het team te realiseren, pas dan de volgende tips toe:

  1. Het realiseren van doelen vraagt om balans in de inzet op: “resultaat – proces – mens”.
  2. “Weten - willen - kunnen – voelen” staan centraal in de spin-off voor verandering.
  3. Creëer een veilige omgeving om over risico’s te praten en promoot dit.
  4. Maak de focus op gezamenlijk succes èn bijbehorende risicobeheersing expliciet: doorleef het, deel het, herhaal het.
  5. Integreer het risicomanagement proces zoveel mogelijk met standaard processen en voeg bijvoorbeeld actielijst en risico-actielijst samen.
  6. Zet in op het spreken van dezelfde risicotaal. Dit kun je doen door het organiseren van kennissessies.
  7. Maak risicomanagement meetbaar en visueel: volg trends in het risicoprofiel, pinpoint risico’s in tijd, plaats of de voortgang in beheersing.
  8. Verras & maak het leuk… dat vergroot de ‘sense of excitement’.

Hiermee vergroot je de mate van risicovolwassenheid van de organisatie èn de mate van grip op het realiseren van doelstellingen en ambities.

Wil je inzicht in je risicovolwassenheid?

Doe de gratis Risk Maturity Quickscan en ontvang direct een rapport met inzicht in de stand van zaken vanuit verschillende invalshoeken op het werkend krijgen van risicomanagement, risicobewustzijn en risicocultuur.

Risk Maturity Scan - Inzicht in uw risicovolwassenheid - Cratos Consulting