De kracht van beeld bij het realiseren van projectsucces - Cratos Consulting

Onzekerheid is onvermijdelijk in de complexe en dynamische wereld waarin wij leven. De ene na de andere technologische ontwikkeling op het gebied van hightech is net op de markt en de volgende wordt alweer gepresenteerd. De wereld verandert steeds sneller en alle nieuwe ontwikkelingen zijn voor de mens bijna niet meer te volgen. In deze wereld is VUCA (Volatiliteit, Uncertainty, Complex en Ambiguïteit) dan ook meer regel dan uitzondering. Om in deze context successen te realiseren, zijn visualisaties een krachtig hulpmiddel. “De kracht van beeld” verdient dan ook aandacht, omdat het helpt bij het creëren van focus, het begrijpen van context, het duiden van risico’s en het communiceren met teamleden en stakeholders. Lees onze tips en verken van daaruit de toepassing in de eigen praktijk.

Het overbrengen van een boodschap met beeld

Effectieve communicatie - De kracht van het beeld - Cratos Consulting

Om dit onderwerp te begrijpen, is het belangrijk te onderzoeken hoe mensen communiceren en terug te gaan naar de kern. Het doel van communiceren is het overbrengen van een boodschap. Deze boodschap komt via verschillende zintuigen binnen en communicatie bestaat uit verschillende facetten zoals woorden, tekst en beeld. Verhalen vertellen is een manier om mensen te interesseren, te enthousiasmeren en op te hoogte brengen wat speelt in een project of programma.  Echter het vertellen van verhalen werkt niet altijd om complexe en abstracte principes tot leven te brengen. Daarom hoor je vaak de uitspraak

"A picture is worth a thousand words".

Hiermee bedoeld men, dat een complex probleem eenvoudig kan worden overgebracht door middel van een tekening of afbeelding.

Drie voorbeelden om visueel informatie over te brengen

Inmiddels heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat wat wij zien voor 75% ons beeld bepaalt. Daarom heeft het visualiseren van vraagstukken toegevoegde waarde. Met het visualiseren van een vraagstuk: orden je je gedachten, leg je verbanden en maak je patronen inzichtelijk, krijg je inzicht in verschillende perspectieven, kan je informatie organiseren, ontwikkel je nieuwe ideeën, richten mensen zich minder op onbelangrijke details en maak je een project meer toegankelijk[1]. Een tekening of afbeelding is een krachtig gereedschap voor het overbrengen van informatie om je verhaal beter over te laten komen. Om dit te laten zien zijn hieronder drie voorbeelden uitgewerkt.

Voorbeeld 1: Head and heart

In het bedrijfsleven wordt informatie hoofdzakelijk overgebracht door middel van tekst, overleg en een overvloed aan data. Het gebruik van visualisaties kan professionals helpen om een grote hoeveelheid informatie te ordenen, verwerken en presenteren. Visualisaties kunnen echter ook een middel zijn om de intrinsieke motivatie van projectteamleden te raken en zo commitment te vergroten.  Door gezamenlijk, aan hand van een visualisatie, op te halen wat mensen drijft in een specifieke opgave, ontstaat positievere energie en groeit de betrokkenheid. Dit kan heel goed worden ingezet voor het behalen van die gezamenlijke doelen. De afbeelding hieronder is voorbeeld hiervan.

Head en Heart - De kracht van beeld - Cratos Consulting

Voorbeeld 2: The creative cycle

In een projectopdracht komen de ambities en belangen van opdrachtgever, opdrachtnemer en overige stakeholders samen. Als opdrachtnemer wil je komen tot het verlenen van de juiste service die leidt tot het benodigde resultaat. Randvoorwaarde is dat je als team een gedeeld en eenduidig beeld hebt van je opgave.  Om dat te bereiken, is het belangrijk om een proces te doorlopen. Visuele weergave van het proces, alsook visuele weergaves tijdens het proces helpen in focus, begrip, het voorkomen van miscommunicatie rondom verwachtingen etc.

The creative cycle - De kracht van beeld - Cratos Consulting

In al zijn eenvoud kunnen processtappen worden geduid, zoals het begrijpen van het vraagstuk, het definiëren van de doelen, het bedenken van een metafoor, het visualiseren, delen en reflecteren.  De methode en stappen zijn herkenbaar, maar daarbij is de visualisatie van het probleem aan de hand van een metafoor de echte toegevoegde waarde.

Voorbeeld 3: Een metafoor

Wanneer een metafoor wordt gevisualiseerd, kunnen mensen zich situaties inbeelden. Tijdens een teamsessie kan door alle teamleden en het plakken van geeltjes op de visualisaties kennis worden uitgewisseld en informatie worden gedeeld.  In de afbeelding hiernaast is zo’n een metafoor van een "roadmap" weergeven.

De praktijk

In het boek “the knowing doing gap”[2] wordt de vraag gesteld waarom er zoveel dure opleidingen worden gevolgd, we zoveel boeken lezen en we daar vervolgens in de praktijk zo weinig van terugzien.

Een belangrijke tip: Gewoon te beginnen met het tekenen van het vraagstuk

Een metafoor - De kracht van beeld - Cratos Consulting

Maak tijd om de gezamenlijk kennis op te halen en zet deze kennis in en gebruik deze om te werken aan de gezamenlijke doelenstellingen.

Een projectcultuur heeft invloed op de perceptie

Daarbij is belangrijk om na te denken hoe we dit kunnen vertalen naar de praktijk. Hieronder delen we graag een aantal tips die bijdragen aan het creëren van focus en een gedeeld begrip en inzicht. Oftewe lhet realiseren van het projectsucces:

  • Breng tijdens een team- of risicosessie jouw project in beeld, middels: een planning met mijlpalen, foto’s van de projectlocatie, logo’s van stakeholders in je omgeving;
  • Bezoek voorafgaand aan een sessie de projectlocatie en maak foto’s van plekken die mensen triggeren op mogelijke risico’s;
  • Werk met associatiekaarten om ieders projectsucces, de eigen ambitie, zorgpunten of kansen te duiden;
  • Stel geen lange rapporten op, maar maak schematische weergaven, tekeningen en beelden.

Visualisaties en doelstellingen

Visualisaties zijn een belangrijk onderdeel van samenwerken in een project of organisatie. Het schept een gedeeld beeld van het projectsucces en hebt bij het communiceren met elkaar. Een ander wezenlijk onderdeel van samenwerken is Stakeholdermanagement. Onze visie van Stakeholdermanagement is dat het gaat over het samenbrengen van partijen en het creëren van inzicht in elkaars belangen.

Deze visie hebben we vertaald in 5 stappen om succesvol doelstellingen te behalen. Wil je weten wat de 5 stappen zijn om doelstellingen te behalen zijn? Download dan het Whitepaper ‘Stakeholdermanagement’ of lees meer op deze pagina.

Wil je tips voor toepassing van visualisaties?

Wil je meer weten over de toepassing van visualisaties en hoe deze kunnen bijdragen aan de realisatie van (project)succes. Neem dan contact op met Janro de Bont via +31 6 41334873 of stuur een e-mail naar: j.debont@cratosconsulting.nl.