PNPRijkswaterstaat heeft op 26 mei jl. binnen de raamovereenkomst ‘Projectbeheersing’ de percelen Multidisciplinair, Financieel management, Risicomanagement en Projectondersteuning gegund aan Partners in Projectbeheersing (PinP); een consortium bestaande uit Tauw, Bekwaam, PHBM, Nedmobiel, Concreet projectmanagement, Cratos Consulting en De Haan & Martojo.

Partners in Projectbeheersing is hiermee de komende vier jaar één van de partners voor Rijkswaterstaat voor projectbeheersing

Rijkswaterstaat wil met deze raamovereenkomst minder specialisten inhuren op individuele basis. Zij wil de markt optimaal benutten en resultaatafspraken maken voor complete projecten en producten. Cratos Consulting is met haar PinP-partners raamcontractant in deze innovatieve overeenkomst, waarbij wij aanvragen vanuit alle directies en afdelingen Rijkswaterstaat door het hele land zullen krijgen.

“Als combinatie zijn wij in staat het gehele spectrum en de uiteenlopende componenten van projectbeheersing succesvol in te vullen. Wij zijn trots dat Rijkswaterstaat dit met de gunning van deze percelen heeft erkend.”

Unieke samenwerking

Een unieke samenwerking is tot stand gekomen binnen het consortium waarin 7 partijen vanuit eenieders kernspecialiteit succesvol tot een gezamenlijk en eenduidig antwoord is gekomen op deze veranderende vraag van Rijkswaterstaat. Vakmanschap, plezier, gezamenlijke trots en onderling vertrouwen zijn bepalend geweest in het formuleren van een succesvolle aanbieding.

Een gedurfde uitvraag

PinP waardeert de gedurfde uitvraag van Rijkswaterstaat waarin voor het eerst, in deze omvang en vanuit een pure IPM gedachte, de productbenadering een centrale rol heeft gespeeld.

In het licht van de marktvisie en de nieuwe productbenadering kijkt PinP uit naar de komende 4 jaar; succesvol samenwerken met Rijkswaterstaat.

Voor meer informatie over de integrale aanpak van projectbeheersing en de 7 partijen die de krachten in deze benadering bundelen kunt u de website van Partners in Projectbeheersing bezoeken.