Rijkswaterstaat heeft op 13 januari jl. binnen de raamovereenkomst ‘Systeemgerichte Contractbeheersing’ (SCB) de percelen Multidisciplinair, Toetscoördinatie en Toetsen gegund aan Partners in Contractbeheersing (PinC); een consortium bestaande uit Tauw, Bekwaam, PHBM, Nedmobiel, Concreet projectmanagement, Cratos Consulting en De Haan & Martojo.

Partners in Contractbeheersing is hiermee minimaal twee jaar één van de partners voor Rijkswaterstaat voor contractbeheersing, met tweemaal een optie tot verlenging voor een jaar.

Deze raamovereenkomst is reeds de tweede overeenkomst die door Rijkswaterstaat in de markt is gezet onder de visie ‘Van inhuur naar uitbesteding’, de nieuwe manier van werken binnen Rijkswaterstaat. Eerder was het consortium al succesvol onder de naam Partners in Projectbeheersing met het binnenhalen van de raamovereenkomst ‘Projectbeheersing’.

Partners in Contractbeheersing gaat de realisatie van projecten uit de raamovereenkomst begeleiden aan de hand van de SCB-methodiek. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het coördineren van toetsen, het verrichten van waarnemingen en het uitvoeren van kwaliteitsaudits en kwaliteitstoetsen. De raamovereenkomst heeft een landelijke dekking en is voor de diensten Grote Projecten en Onderhoud (GPO) en Programma’s, Projecten en Onderhoud (PPO) die verantwoordelijk zijn voor de realisatie van aanleg- en onderhoudsprojecten.