Provincie Noord-Holland heeft de overeenkomst "ingenieurs- en adviesdiensten" gegund aan Partners in Projectbeheersing (PinP). PinP is een consortium waarin Cratos één van de partners is. Deze overeenkomst betreft het leveren van flexibele schil (beleids) advies- en ingenieursdiensten voor een looptijd van 36 maanden.

Jarenlange ervaring

Dit betekent dat we, samen met onze partners, Bekwaam, PHBM, Innocy, Concreet en Syntraal, onze specifieke kennis en expertise opnieuw gaan inzetten bij allerlei projecten om Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar te houden.

PinP is sinds 2015 actief als netwerkpartij met ruim 150 professionals binnen verschillende marktpartijen. Met dit netwerk ondersteunt en adviseert PinP projecten en programma’s in alle regio’s van Nederland.

Naast deze nieuwe samenwerking, hebben we onlangs nog onze langdurige samenwerking met Rijkswaterstaat het raamcontract voor projectbeheersing en systeemgerichte contractbeheersing opnieuw gegund gekregen. Lees meer hierover in het nieuwsbericht hiernaast.

Scope van de overeenkomst

Met de gunning van dit contract ondersteunen wij de Provincie Noord-Holland de komende drie jaar met de inzet van:

  • IPM-rollen;
  • Beleidsadviseurs;
  • Ondersteunende functies zoals risicomanagers, toetscoördinatoren en planners.
De definitieve gunning voor de raamovereenkomst met Rijkswaterstaat voor projectbeheersing, systeemgerichte contractbeheersing en integrale veiligheid...