Op het Projectmanagement in de Zorg congres 2018 zijn we met de deelnemers aan de hand van een aantal vragen nader in gesprek geraakt over het projectmanagement bij hun organisatie. Wij spraken voornamelijk project- en programmamanagers bij ziekenhuizen maar ook een aantal projectmanagers bij andersoortige zorgorganisaties. Het gesprek ging zowel over verander- als over ICT-, bouw-, innovatie-, onderzoeks- & (zorg)kwaliteitsverbeterings-projecten.

Opvallend was dat nog geen 10% van onze gesprekspartners onverdeeld tevreden was over de wijze waarop projecten nu bij hun zijn georganiseerd.

Opmerkelijk was ook dat nog geen 20% helemaal tevreden is met de resultaten die behaald worden in de projecten.

Verassend zijn deze cijfers echter ook weer niet. Deze percentages liggen namelijk in lijn met de resultaten van eerder onderzoek naar de kwaliteit van projectmanagement in de zorg. In 2008 kreeg het opgeleverde resultaat aan het einde van het project in het Nationaal Projectmanagement Onderzoek Zorg het rapportcijfer 6,3. In 2017 vroeg stichting Projectmanagement in de Zorg diverse betrokkenen om te oordelen over het projectmanagement bij hun zorgorganisatie en daaruit kwam het rapportcijfer 6,2. In andere sectoren is dit wellicht niet anders, maar in de zorgsector achten wij deze resultaten wel zorgelijk.

Wij vroegen de deelnemers aan het congres ook wat in hun ogen beter zou kunnen qua projectmanagement. Meer dan 70% van de mensen geeft aan dat hun organisatie beter zou moeten worden in het kiezen van projecten en programma’s. Daarnaast gaf bijna 60% van de mensen aan dat hun organisaties beter moet worden in het leggen van de relatie tussen projecten en hun bijdrage aan organisatiebeleid- & strategie. Dit is ook in lijn met eerdere onderzoeken uit 2013 en 2015. Daaruit bleek dat project portfolio management (PPM) nog onvoldoende op de kaart staat in zorgorganisaties. De voorlopige resultaten van de PPM in de Zorg benchmark 2018 schetsen eenzelfde beeld. Ergens zien wij het als een positieve ontwikkeling dat zorgorganisaties langzaam maar zeker van ‘onbewust onbekwaam’ naar ‘bewust onbekwaam’ bewegen. Tegelijkertijd hopen wij dat zorgorganisaties snel beter gaan worden in de goede projecten doen.

Daarnaast bleek uit de antwoorden op onze vraag naar wat er nog beter zou kunnen op gebied van projectmanagement dat ook op meer operationele fronten, de projecten goed doen, nog van alles valt te verbeteren:

  • Bijna 60% geeft aan dat de resultaten van projecten beter moeten
  • Meer dan 40% wil betere beheersing van de planning
  • 30% wil betere beheersing van de risico’s
  • 25% ziet ook graag de samenwerking binnen projecten verbeteren.

Hartelijk dank aan alle deelnemers aan het onderzoek en ga met ons gerust eens in gesprek over waarmee jij geholpen bent om het projectmanagement (op strategisch, tactisch en operationeel gebied) bij jouw organisatie te verbeteren.

Lees meer over onze visie op projectmanagement >>