De projectmanager als regisseur - Projectmanagement - Cratos Consulting

Met de ontwikkeling van projecten in omvangrijke, complexe en multidisciplinaire trajecten, vraag om andere besturing en vaardigheden van een projectmanager. Hoe je projecten succesvoller kan maken met goede besturing lees je in ons vorige blog: 'Projecten succesvoller maken', De bijzondere en andere vaardigheden van een projectmanager lees je in dit blog. Welke vaardigheden zijn dit?

Wendbaarheid en weerbaarheid

We herkennen het allemaal wel: je doet het precies volgens het boekje, zoals je het altijd al hebt gedaan, je houd je precies aan het recept en toch is het resultaat niet helemaal wat je verwacht of gehoopt had: je houdt onderdelen over of de cake smaakt niet goed.

Wij zijn soms zo gefocust op de veronderstelde waarheid en routines dat we vergeten te kijken naar de wisselende omstandigheden en de invloed die zij hebben. Projectmanagementmethodes gaan vaak uit van het principe dat de wereld beheersbaar en maakbaar is, mits het voorbereidende werk op orde is. Als het jaar 2020 ons iets geleerd heeft, dan is dat de wereld niet beheersbaar en maakbaar is.

De kunst is om geen weerstand te bieden tegen dergelijke veranderingen, maar om ervoor te zorgen dat jouw (tijdelijke) organisatie wendbaar is om met dwingende veranderingen om te gaan. Om maximale wendbaarheid en weerbaarheid te realiseren is het zaak om de organisatievorm en werkwijze aan te passen aan de context/fase waarin het project zich bevindt.

Hybride projectmanagement

Aan het begin van een project moet er ruimte zijn voor conceptueel denken en ontwikkelen: het team is nog verkennend en zoekend aan het werk, van een vaste structuur is nog geen sprake en de organisatievorm en werkwijze mogen niet belemmerend zijn voor die zoektocht. In deze fase past een “agile” benadering goed bij de behoefte van een project.

Naarmate het project vordert en het denken overgaat naar het realiseren, verliest de agile manier van werken aan kracht en kan zelfs beperkend gaan werken: er is behoefte aan richting, visie en een eindbeeld. Het project komt in een sturende fase waarbij de focus verschuift naar tijd en geld. Hier sluit de waterval-methode beter bij aan, waarbij nieuwe problemen of scopewijzigingen met een “lean” werkwijze worden benaderd. De benadering van een project waarbij je aan het begin “agile” te werk gaat en gaandeweg de progressie meer de waterval-methode toepast, noemt Cratos ‘hybride projectmanagement’.

Een verbinder van ’harde’ kennis en ‘zachte’ vaardigheden

Naast het neerzetten van en werken met deze hybride benadering van een project, worden van een projectmanager ook andere vaardigheden gevraagd. Een project leiden blijft niet beperkt tot sturen op de belangrijkste beheersaspecten als tijd, geld en kwaliteit. De invloed van de context rondom een project, een organisatie en de samenleving is groter dan ooit tevoren. Een projectmanager kan zich dan ook niet langer beperken tot het beheersen van de scope en de belangrijkste risico’s, maar dient als regisseur het beste uit eenieder en de omstandigheden halen.

Als regisseur verbindt de projectmanager ’harde’ kennis en ‘zachte’ vaardigheden, waarbij hij/zij de projectbetrokkenen bewust maakt van de rol die zij spelen en hen de juiste middelen ter beschikking stelt om het gewenste resultaat te behalen.

Als regisseur een verbinder van ’harde’ kennis en ‘zachte’ vaardigheden

De focus als team

De focus ligt op het als team bijdragen aan de organisatiedoelen, het leveren van duidelijke toegevoegde waarde en het gezamenlijk doorleven van de onzekerheden die men in een project tegenkomt, zodat passende actie kan worden genomen. Zo slaagt de cake en smaakt die voor iedereen lekker.

Wil je meer weten over dit onderwerp?

Hoe de harde en zachte elementen worden verbonden, behandelen wij in onze volgende blog. Blijf ons daarom volgen op de projectmanagementpagina van onze website.

Of schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvangen onze blogs en meer interessante informatie direct in je mailbox.

Schrijf jezelf in

Wil je ook een regisseur van je projecten worden?

Dan is de training Risicogestuurd Projectmanagement voor jou de methode om jezelf (verder) te ontwikkelen. De training houdt rekening met de situatie in je organisatie en met de kenmerken van deelnemende projectmanagers. Naast de 'harde kennis en vaardigheden' staat de  ‘verbinding’ en ‘sociale interactie’ centraal. Wij noemen dit: ‘Risicogestuurd Projectmanagement® (RPM®)

De training is gebaseerd op de peilers: 

  1. Persoonlijke effectiviteit
  2. Risicogestuurd denken en handelen
Trackback:

[…] projectmanagement. Ook beschreven we hoe projecten succesvoller gemaakt kunnen worden en wat de rol van projectmanager als regisseur […]

Reageren niet mogelijk.