Is projectmatig werken binnen de gemeentelijke organisatie nieuw? Nee! Valt er dan toch iets te leren? Jazeker!

Want wàt als je binnen die gemeentelijke organisatie projectdoelstellingen moet realiseren, terwijl een gemeentelijke herindeling ophanden is? En wàt als jouw project op ruime steun kan rekenen binnen de gemeenteraad, maar onder inwoners juist volop weerstand genereert.

Als onderdeel van projectmatig werken, levert risicogestuurd werken een belangrijke bijdrage aan het grip krijgen en grip houden op het behalen van die projectdoelstellingen. Nut en noodzaak van een verbetering in projectsturing en projectbeheersing worden dan ook steeds meer onderkend. De vragen blijken echter steeds opnieuw: “Hoe ziet dat risicogestuurd werken er dan uit? Wat doen we dan? En hoe komen we daar? Hoe kan ik risicomanagement succesvol toepassen?”

Het is van belang te beseffen dat elke branche, organisatie, bedrijf en overheid eigen doelstellingen heeft en een eigen omgeving waarin deze opereert. In die omgeving een professionaliseringsslag inzetten (welke dan ook), betekent een ontwikkeltraject aangaan!

Zo gaat professionalisering van het projectmanagement bijvoorbeeld niet over ‘nog een extra rapportage-tool invoeren’, maar over ‘kijken hoe er beter gecommuniceerd kan worden’. En gaat risicogestuurd werken niet over ‘snel in actie komen als er iets fout gaat’ of ‘een lijstje opstellen zodat het rapportage-vinkje gezet kan worden’, maar over ‘vooraf met elkaar in gesprek zijn en in actie komen om te kunnen sturen’.  Hierop professionaliseren, vraagt dus ontwikkelen op aspecten als een gemeenschappelijke risico-taal, op houding èn gedrag.

Onlangs heeft Cratos Consulting samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch een dergelijk ontwikkeltraject doorlopen. De opgedane kennis en ervaring wordt graag gedeeld in een Ronde Tafel-sessie die de mogelijkheid biedt om eigen vraagstukken i.r.t. het implementeren en opstarten van risicogestuurd werken binnen de gemeentelijke organisatie voor te leggen en met elkaar te bespreken.

Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 2 oktober ’18, van 13.00-17.00u in Bilthoven.

Aanmelden kan nog tot en met 21 september via j.otto@cratosconsulting.nl.