Op 19 november vond de sponsorborrel en boekpresentatie plaats waarin het lustrumboek van Stichting Bouwnetwerk werd gepresenteerd. Bouwnetwerk is hét netwerk voor ondernemende vrouwen in de bouw. Dit jaar bestaan ze 35 jaar. We feliciteren Bouwnetwerk met deze mijlpaal en zijn er trots op dat in dit boek een artikel van collega’s Jessica Otto en Daniela Mayan is geplaatst! Lees hieronder het hele artikel.

Het draait om grip krijgen op projecten en de eigen organisatie

‘Risicogestuurd denken en handelen’ is een populaire term in de bouwwereld. Maar wat betekent het in de praktijk? Jessica Otto en Daniela Mayan van Cratos Consulting: ‘Het is geen vormpje dat je overal zomaar bovenop kunt leggen. Het draait om integraliteit. Om het proces en het resultaat, maar vooral om de mensen. Die moeten zich aan het doel willen verbinden en zijn doorslaggevend.’

Ze zijn niet zo van het optuigen van ‘hele grote ingrijpende veranderprocessen’, zeggen Mayan en Otto, bij Cratos Consulting werkzaam als respectievelijk eindverantwoordelijke risicomanagement en business consultant. ‘Vaak doen organisaties natuurlijk al van alles goed. Wij begeleiden de bewustwording: wat is de gedeelde visie, hoe bereiken wij onze doelen, wat hebben medewerkers daar voor nodig?’

Cratos komt soms pas in beeld als er behoefte is aan een troubleshooter. Jammer, vinden beiden. ‘We zitten natuurlijk liever aan de voorkant. We willen de zelfredzaamheid en het bewustzijn van organisaties vergroten. Zodat ze grip krijgen op hun projecten, maar ook op de eigen organisatie.’ Daarbij is één factor van doorslaggevend belang, is hun visie: ‘De mens. Het gaat om de harde én de zachte kant. Natuurlijk moet het proces goed zijn ingericht en moeten de systemen werken, maar het draait om de mindset van een organisatie. Medewerkers moeten zich er bewust van zijn waarvoor ze aan de lat staan. De mens en goede samenwerking tussen mensen zijn de succesfactor bij veel processen.’

De medewerkers van Cratos zijn vooral actief in de bouw- en vastgoedwereld. En dan zowel voor bijvoorbeeld ontwikkelaars en aannemers, partijen die ‘de harde kant’ vertegenwoordigen, maar ook overheden en woningbouwcorporaties maken graag gebruik van hun interim-werk, trainingen en coaching. ‘Wanneer wij erbij worden geroepen? Organisaties komen vaak met symptomen bij ons. Bijvoorbeeld omdat de buitendienst niet functioneert zoals de binnendienst zou willen. Omdat de faalkosten op projecten heel hoog zijn. Omdat ze niet het resultaat krijgen waar het eigenlijk om te doen was.’ Jessica Otto: ‘De medewerkers van Cratos komen zelf ook allemaal uit deze sector. Dus we begrijpen zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. We kennen de belangen, we snappen de gevoelens. Wij kunnen de verbinding leggen tussen partijen.’

Om erachter te komen wat de onderliggende oorzaak is, gaan ze ‘afpellen’, zeggen Otto en Mayan. ‘We zien in deze sector natuurlijk vaak dat iedereen direct de mouwen opstroopt en aan de slag gaat. Wij zeggen: ga nou eerst eens bij elkaar zitten. Wat is de visie en wordt die door iedereen gedeeld? Vind je iets belangrijk of máák je het belangrijk? Het is onze taak om een setting te creëren waarin het vertrouwen er is om inhoudelijke gesprekken te voeren. Wij regelen de emotionele en functionele inrichting van zo’n proces.’

Bij problemen tussen partijen: ‘Spreek uit wat je van elkaar verwacht, hoe je samen wilt werken, op welk resultaat je hoopt en wat je doet als er iets niet goed loopt. Het is belangrijk om dat vroeg in een traject te bespreken. Zodat je niet in de hitte van de strijd met geslepen messen tegenover elkaar zit en bam! dat contract op tafel gooit.’

Het gaat om het gezamenlijk (be)halen van doelstellingen en samen de successen vieren, stellen zij. ’Samen’ vertaalt zich in een projectteam met een brede diversiteit. Voor ons gaat dat niet specifiek om een ‘man-vrouw’-verdeling, maar breder om de balans in een team. Diversiteit in kennis, vaardigheden, ervaring, karakter, leeftijd. Een team dat diversiteit biedt en waarin men zich verbindt aan het projectresultaat op zowel individueel als teamniveau. Daarin zit kracht!’