Water

Risicomanagement geeft sturing aan kwaliteit samenwerking binnen Alliantie Markermeerdijken

Water Risicomanagement geeft sturing aan kwaliteit samenwerking binnen Alliantie Markermeerdijken Alliantie Markermeerdijken Alliantie Markermeerdijken Risicomanagement Alliantie Markermeerdijken De Markermeerdijken vormen een primaire waterkering die in Noord-Holland 1,2 miljoen mensen beschermt tegen het water uit het Markermeer. Periodiek toetst het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) of de dijken nog voldoen aan de veiligheidsnormen tegen overstromingen. Bij de […]

Risicomanagement geeft sturing aan kwaliteit samenwerking binnen Alliantie Markermeerdijken Lees verder »

Water

Water Samen zorgen voor een waterveilig Nederland Onze acht aandachtsgebieden Water Transitie Samen realiseren wij klimaatadaptatie Klimaatverandering met extremen zoals hitterecords en neerslagtekorten stelt Nederland voor een uitdaging op het gebied van watermanagement. De oplossing schuilt in klimaatadaptatie, een transformatie in onze omgang met water. Binnen waterveiligheid hebben we te maken met tal van complexe

Water Lees verder »

Risicomanagement als kompas voor verbeteren waterkwaliteit

Water Risicomanagement als kompas voor het toekomstbestendig maken van onze waterkwaliteit Rijkswaterstaat © Rijkswaterstaat | RWS kaderrichtlijn water Rijkswaterstaat Risicomanagement Rijkswaterstaat De Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn over de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater. Al het water in Nederland moet in 2027 een goed leefgebied vormen voor de planten en dieren die er

Risicomanagement als kompas voor verbeteren waterkwaliteit Lees verder »

Inkoop- en contractmanagement voor vervangingsopgave bruggen en kademuren gemeente Amsterdam

Water Inkoop- en contractmanagement voor vervangingsopgave bruggen en kademuren gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam Amsterdam Inkoop- & Contractmanagement Vervangingsopgave bruggen en kademuren Amsterdam wil verouderde bruggen en kademuren vervangen vanwege hedendaagse verkeerseisen. Er is een inkoopstrategie ontwikkeld met behulp van de ‘Cratos methode Doel-Resultaat-Effect’. Gemeente Amsterdam De vele oude bruggen en kademuren in de binnenstad van

Inkoop- en contractmanagement voor vervangingsopgave bruggen en kademuren gemeente Amsterdam Lees verder »

Risicomanagement als succesfactor voor toekomstbestendigheid van onze wateren

Water Risicomanagement als succesfactor voor toekomstbestendigheid van onze wateren Rijkswaterstaat © Rijkswaterstaat | Loes de Jong Rijkswaterstaat Risicomanagement Rijkswaterstaat De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben het investeringsprogramma Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) gestart. Dit programma heeft als doel de ecologische waterkwaliteit te verbeteren en de natuur te versterken in

Risicomanagement als succesfactor voor toekomstbestendigheid van onze wateren Lees verder »

Scroll naar boven