Projectbeheersing

Simon Dijkshoorn

TEAM Simon Dijkshoorn Partner & Senior Consultant Simon Over Simon Dijkshoorn Mijn passie is projectbeheersing! Met een resultaatgerichte focus breng ik organisaties in beweging om procesmanagement en projectbeheersing te optimaliseren. Het is mijn ambitie om de kwaliteit van teams te vergroten en grip te creëren voor de opdrachtgever. Dankzij de vele verschillende opdrachten bij diverse […]

Simon Dijkshoorn Lees verder »

Bart Kroese

TEAM Bart Kroese Senior Consultant Bart Over Bart Kroese Elk project en of programma moet worden bezien vanuit haar eigen context. Het succesvol zijn van een project en of programma hangt samen met behalen van de doelstellingen. Vaak is er te weinig focus op de doelstellingen. Om het behalen van succes meetbaar te maken is

Bart Kroese Lees verder »

Peter Braun

TEAM Peter Braun Senior Consultant Peter Over Peter Braun Als projectbeheerser is het mijn drijfveer om grip te houden op de scope van het project, om partijen en mensen binnen een project te verbinden en te voorzien van de juiste informatie. Prachtig om vervolgens samen tot een optimaal resultaat te komen. In mijn optiek is

Peter Braun Lees verder »

Art Voskamp

TEAM Art Voskamp Consultant Art Over Art Voskamp Integrale beheersing is voor mij de balans vinden tussen de juiste dingen doen en ruimte geven aan creativiteit en opeenvolgend zoeken naar de dingen juist doen, de dingen beter doen en dingen laten doen. Jij en ik zorgen er samen voor dat we toevalligheden op de weg

Art Voskamp Lees verder »

Joost de Baan

TEAM Joost de Baan Consultant Joost Over Joost de Baan Door het project integraal te beheersen wil ik het project graag “in control” krijgen en houden. Door continue afstemming met de verschillende disciplines ontstaat er een actueel overzicht. Vanuit hier krijgen we inzicht welke zaken er beheerst moeten worden, en waar nodig verbetert, om zo

Joost de Baan Lees verder »

Nicky Koek

TEAM Nicky Koek Consultant Nicky Over Nicky Koek Integrale beheersing is voor mij met zijn allen dezelfde kant op willen en gaan. Door in gesprek te gaan met mensen en te luisteren naar wat zij te zeggen hebben kan dit bereikt worden. Daarnaast moeten processen bekeken worden om zo in te richten dat het voor

Nicky Koek Lees verder »

Mark Overbeek

TEAM Mark Overbeek Senior Consultant Mark Over Mark Overbeek Voor mij staat integrale projectbeheersing gelijk aan samen met het projectteam het beheersen van de risico`s en raakvlakken binnen de projectdisciplines. Door gebruik te maken van de kennis en ervaring van het projectteam in combinatie met de projectbeheersings gereedschappen (risico-, planning-, kwaliteit- en financieel management) kan

Mark Overbeek Lees verder »

Demi Karamali

TEAM Demi Karamali Programmasecretaris Demi Over Demi Karamali Voor mij is integrale beheersing de kern tot een vlotte projectvoortgang. Het draait allemaal om ervoor zorgen dat iedereen in het team precies weet wat er van hen wordt verwacht en waar we gezamenlijk naartoe werken. Er moet gestreefd worden naar een werkomgeving waar iedereen zich gehoord

Demi Karamali Lees verder »

Michael Sauerbier

TEAM Michael Sauerbier Directeur & Senior consultant Michael Over Michael Sauerbier Ik ben continu bezig met de vraag: hoe vergroot je de kans om ambities daadwerkelijk te realiseren, om succesvol te zijn? Mijn antwoord op deze vraag is: ‘LEER VERANDEREN’. Voor organisaties is verandering nu eenmaal de enige constante! De waarde van ondernemen ligt niet

Michael Sauerbier Lees verder »

Bo Rijpkema

TEAM Bo Rijpkema Consultant Bo Over Bo Rijpkema Door de juiste (stuur)informatie te verzamelen, kunnen kansen en bedreigingen blootgelegd worden. Echter, gaat integrale beheersing over het totale plaatje en hierin moeten doelstellingen, financiën en ook planning meegenomen worden. Alle factoren zijn verbonden met elkaar. De kunst is om dit inzichtelijk te maken. Voor een optimaal

Bo Rijpkema Lees verder »

Scroll naar boven