Thema

Water

Water Samen zorgen voor een waterveilig Nederland Onze acht aandachtsgebieden Water Transitie Samen realiseren wij klimaatadaptatie Klimaatverandering met extremen zoals hitterecords en neerslagtekorten stelt Nederland voor een uitdaging op het gebied van watermanagement. De oplossing schuilt in klimaatadaptatie, een transformatie in onze omgang met water. Binnen waterveiligheid hebben we te maken met tal van complexe […]

Water Lees verder »

Duurzaam Vastgoed

Duurzaam Vastgoed Toekomstbestendig vastgoed Dat realiseren we samen! Vastgoed Van bouw tot gebruik Duurzaam op alle facetten Duurzaam vastgoed is een breed en veelomvattend begrip. Het bevat het ontwerpen, bouwen, beheren, gebruiken en hergebruiken van gebouwen en materialen op een manier die zowel het milieu als de mens respecteert. En richt zich op drie verschillende

Duurzaam Vastgoed Lees verder »

Energie

Energie Samen realiseren wij de energietransitie Op naar 2050! Energie Energiemix Versnellen van de transitie Energietransitie is ons belangrijkste instrument om in 2050 een CO2-uitstoot van 0 (Net Zero) te realiseren. Hiervoor moet, binnen alle sectoren, een verschuiving plaatsvinden van een energiemix op basis van fossiele brandstoffen naar een energiemix op basis van hernieuwbare energiebronnen.

Energie Lees verder »

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid Streven naar optimale bereikbaarheid in Nederland Dat doen we samen! Bereikbaarheid Nieuwe oplossingen Optimale bereikbaarheid Een samenleving floreert wanneer de mensen die daarin leven, vlot en efficiënt kunnen bewegen tussen wonen, werken, leren en recreëren. In het streven naar optimale bereikbaarheid in Nederland is het continu zoeken naar een juiste balans tussen ruimtelijke ordening,

Bereikbaarheid Lees verder »

Scroll naar boven