Team

Cathrien Berfelo Cratos Consulting

Cathrien Berfelo

TEAM Cathrien Berfelo Senior Consultant Cathrien Over Cathrien Berfelo Voor mij is projectmatig werken, werken in een tijdelijk team met verschillende experts. Mijn doel is om de teamleden te laten excelleren op basis van hun kennis en kunde. Samen gedeelde doelstellingen en resultaten behalen door middel van eigenaarschap, waarbij open communicatie belangrijk is. Mensen bij […]

Cathrien Berfelo Lees verder »

Melvin van ’t Hof

TEAM Melvin van ’t Hof Senior Consultant Melvin Over Melvin van ’t Hof Een belangrijk aspect van projectmatig werken is voor mij het samenbrengen van diverse disciplines om een gezamenlijk doel te behalen. Elke discipline levert een expertise die onmisbaar is voor het project. Het zorgt voor toegevoegde waarde als al die aspecten samenkomen en

Melvin van ’t Hof Lees verder »

Perry Schrijvers van Zenden

TEAM Perry Schrijvers van Zenden Senior Consultant Perry Over Perry Schrijvers van Zenden Elk verandertraject, programma en project, draagt op haar eigen manier bij aan de strategie van de organisatie. En alle verandertrajecten gezamenlijk zijn ‘communicerende vaten’ gezien zij in veel gevallen de toegewezen middelen moeten delen en afhankelijk van elkaar zijn qua tijdslijnen etc.

Perry Schrijvers van Zenden Lees verder »

Simon Dijkshoorn

TEAM Simon Dijkshoorn Partner & Senior Consultant Simon Over Simon Dijkshoorn Mijn passie is projectbeheersing! Met een resultaatgerichte focus breng ik organisaties in beweging om procesmanagement en projectbeheersing te optimaliseren. Het is mijn ambitie om de kwaliteit van teams te vergroten en grip te creëren voor de opdrachtgever. Dankzij de vele verschillende opdrachten bij diverse

Simon Dijkshoorn Lees verder »

Diederik Biesboer

TEAM Diederik Biesboer Partner & Senior Consultant Diederik Over Diederik Biesboer Wanneer je spreekt over integrale beheersing dan zijn inkoop- en contractmanagement daar onlosmakelijk een onderdeel van. Niet losstaand, maar juist in verbinding met elkaar. Inkoop- en contractmanagement gaat over het beheersen van leveranciersrisico’s, maar vooral ook over het laten creëren van meerwaarde door leveranciers.

Diederik Biesboer Lees verder »

Jessica Otto

TEAM Jessica Otto Transitiemanager Jessica Over Jessica Otto Vanuit een brede ervaring en achtergrond richt ik me graag op het leggen van verbindingen tussen organisaties en mensen om projecten en uitdagingen in de periferie daarvan te realiseren. No nonsense, oplossingsgericht, en buiten de gebaande paden denkend, adviseer en ontzorg ik rond onder meer (semi-) overheidsprojecten

Jessica Otto Lees verder »

Bart Kroese

TEAM Bart Kroese Senior Consultant Bart Over Bart Kroese Elk project en of programma moet worden bezien vanuit haar eigen context. Het succesvol zijn van een project en of programma hangt samen met behalen van de doelstellingen. Vaak is er te weinig focus op de doelstellingen. Om het behalen van succes meetbaar te maken is

Bart Kroese Lees verder »

Gert Groenewegen

TEAM Gert Groenewegen Senior Consultant Gert Over Gert Groenewegen Projectmanagement is mensenwerk. Mensen maken sámen het project, en de methode en het bijbehorend papierwerk zijn de hulpmiddelen. Natuurlijk niet onbelangrijk: risicomanagement, resource-management, timeplanning moeten worden ingezet voor de juiste beheersing. Maar de mensen, de teamleden, zijn de initiatoren. Als het team niet functioneert, staat het

Gert Groenewegen Lees verder »

Jolande Huizinga

TEAM Jolande Huizinga Marketing & Sales Jolande Over Jolande Huizinga Bij integrale beheersing zijn voor mij de drie pijlers even belangrijk en in evenwicht. Zonder goede communicatie, duidelijke visie en gebruikmaking van ieders inbreng & kwaliteiten, wordt het gemeenschappelijk doel niet behaald. Ieder mens heeft zijn eigen rol in het proces en is medeverantwoordelijk voor

Jolande Huizinga Lees verder »

Scroll naar boven