Oosterschelde kering - RWS Zeeland - Cratos Consulting

Rijkswaterstaat heeft overeenkomst "Projectbeheersing Zee en Delta”,  definitief gegund aan Partners in Projectbeheersing(PinP). PinP is een consortium waar Cratos Consulting een van de zeven partners is. Een prestatie waar we met zijn allen trots op zijn! We kijken er dan ook naar uit om de opdracht samen met Rijkswaterstaat Zeeland tot een succes te brengen!

Continueren van de samenwerking

Sinds december 2016 is PinP actief bij bij RWS Zeeland om de projectbeheersing uit te voeren. Corneille Moisson is sinds 2017 van betrokken bij de uitvoering van de financiele projectbeheersing activiteiten. Hij kijkt uit naar een verlenging van de mooie samenwerking bij RWS.

In de komende twee jaar (met een optie voor nog 2 jaar) gaat PinP de projectbeheersing verzorgen. Dit doen we voor de disciplines: Financieel management, Kwaliteitsmanagement, Planning, Risicomanagement en informatiemanagement Deze projectteams van RWS Zee en Delta zijn:

  • ZD A Wegen en Vaarwegen
  • Krammersluizen
  • Sluizen en Bruggen
  • Keringen III
  • Projectorganisatie Waterveiligheid (POW)
  • Diverse regio projecten

Projectbeheersing voor bouw RWS schepen

Van 2017 tot en met 2019 heeft Cratos, namens PinP, voor PPO Rijksrederij de integrale projectbeheersing van alle projecten van het Vlootvervangingsprogramma uitgevoerd. Op basis van de producten van PinP kreeg het IPM team inzicht in de de status en voortgang van de projecten. Hierdoor kon het IPM team sturen en bijsturen en de opdrachtgever Rijksrederij informeren. Lees meer over dit project via onderstaande link naar het succesverhaal.

De Rijksrederij vervangt 15 schepen die aan het einde van hun economische en technische levensduur zijn door zeven multifunctionele schepen. Deze Multi Purpose Vessels (MPV’s) combineren diverse functies zoals vaarwegmarkering, patrouilleren, meten en visserijonderzoek op één schip. Een omvangrijk programma voor de ontwikkeling van deze MVP's.