Integrale beheersing - Cratos Consulting
Een van de trends van Infratech 2019 is Ketensamenwerking: Infra van de toekomst vraagt om andere manieren van samenwerken en om andere manieren van contracteren. Voldoet de manier waarop opdrachtgevers aanbesteden straks nog wel? Kan de sector uit de voeten met bestaande wet- en regelgeving? Kopen opdrachtgevers wel slim in en managen ze hun assets op de juiste manier? Zijn de samenwerkingsverbanden future proof?

Mooi thema. Voor mij is dit thema aanleiding om mijn gedachte over samenwerking eens op te schrijven. Nog (te)vaak om me heen, in de wereld van contracteren en aanbesteden, zie ik aan het ene uiteinde van het contractspectrum technocratische en/of juridische oplossingen worden ingericht om samenwerking (tussen opdrachtgever en opdrachtnemer) meer te stroomlijnen en aan het andere uiteinde (overmatige)aandacht voor de zachte kant van samenwerking. Raken we in al dat geregel en geschrijf niet de essentie van samenwerken en een contract kwijt? En wat is de essentie dan? Naar mijn mening gaat het om het volgende:

 1. Alignement tussen doelstelling en resultaat (sturen op waarde binnen contractmanagement):
 • Waarom gaan we samenwerken, waar moeten we rekening mee houden?
 • Welk effect wil je daarmee bereiken, hoe maken we dat meetbaar?
 • Wat moet er dan gebeuren, hoe doen we dat en hoe zorgen we ervoor dat dit voor alle partijen aantrekkelijk (rendabel) kan zijn?
 • Wanneer zijn we tevreden?
 1. Zorgdragen dat alle personen die betrokken zijn in de keten, aangehaakt en gehoord worden, betrokken blijven, zich verantwoordelijk voelen en zowel gezamenlijk als individueel resultaat behalen. Dit bereik je door te werken aan de balans tussen:
 • mens (betrokkenheid, samenwerking en de ontwikkeling van: IK wil, IK ben verantwoordelijk & IK heb invloed);
 • proces (Hoe werken wij?);
 • en resultaat (Waar ben ik voor verantwoordelijk? Wat zijn mijn taken? Wat is mijn bevoegdheid?).

Hierdoor verbetert de communicatie en de integraliteit van informatie en werkprocessen. Iedereen weet wat zijn/haar bijdrage is aan het eindresultaat en voelt zich verantwoordelijk voor dit resultaat. Met als gevolg dat fouten of inefficiënte keuzes worden voorkomen.

Als we bovenstaande ontwikkelen en inregelen met elkaar, ligt er nog veel ruimte voor het aanbrengen van:

 • focus
 • verbetering van resultaat
 • stimuleren van innovatie
 • duurzaamheid
 • samenwerking binnen de bestaande kaders van (aanbestedings)wet- en regelgeving.

Begrijp me goed, ik ben voor de ontwikkeling van contractmodellen en het versimpelen van regelgeving, maar laten we wel met elkaar de oorzaak aanpakken waarom beoogde resultaten niet behaald worden en ontwikkeling en innovatie binnen bijvoorbeeld een thema als duurzaamheid achterblijven. Anders zijn we alleen bezig met symptoombestrijding.

Wellicht kunt u eens nagaan hoeveel focus er in uw samenwerkingsketen is op het bereiken van de doelstelling en resultaten van die keten als geheel en in welke mate iedereen zich bewust van zijn/haar rol daarin. Bent u getriggerd in het ontwikkelen van ‘risicogestuurd denken en handelen’ binnen uw organisatie en/of ketensamenwerking, dan spreken we elkaar hopelijk gauw.

Door Diederik Biesboer, september 2018