Auteur: Diederik Biesboer

Bij Cratos Risk pakken we het graag integraal aan. Risicomanagement, (project-)beheersing en ook inkoop- en contractmanagement. Niet alleen als begrip of vakgebied, maar vooral als proces waarin mensen actief met elkaar samenwerken. Zonder inkoop geen contractmanagement, maar zonder goed contractmanagement is inkoop weinig rendabel.

De ontwikkeling van inkoop als vakgebied is hard gegaan de afgelopen 20 jaar in Nederland. Van een administratieve rol als besteller tot een vertrouwde business partner die waarde toevoegt aan het bedrijfsresultaat. Het gaat voor nu te ver om hierin onderscheid aan te brengen tussen verschillende sectoren. Dat onderscheid is in de literatuur al voldoende geduid, onder andere in Inkoop in strategisch perspectief, Van Weele, 6e druk 2008.

Contractmanagement is daarentegen, nog een relatief jong vakgebied. En dan bedoel ik het managen van leveranciers contracten. Vooralsnog bepalen de voorlopers in diverse sectoren de mate waarin zij de rol van leveranciers als cruciaal erkennen voor waarde creatie. En dus aandacht besteden aan de relatie met die leveranciers. Onderzoek van IACCM toont aan dat besparingen voor het oprapen liggen (10%, tot in sommige sectoren vele tientallen procenten) als organisaties goed en gedegen contractmanagement inrichten.

Daar waar inkoop zijn plek in een organisatie inmiddels heeft verworven, is vaak het contactmanagementproces er een zonder duidelijke eigenaar. Inkoop heeft zijn plek destijds verworven vanuit kostenbesparingen en voldoen aan wet- en (interne)regelgeving. Contractmanagement is een containerbegrip dat zowel het beheren van contracten in zich heeft, als het managen van leveranciers. Het is een activiteit die nog te vaak erbij wordt gedaan zonder dat het een duidelijke naam heeft en proces beschrijving kent.

Ligt er wel duidelijk vast wat er van de leverancier wordt verwacht? Is dat bekend bij de juiste betrokkenen. Weet men eigenlijk zelf wel wat men wil? Is men niet constant bezig om brandjes te blussen, in plaats van over het beheersen van proces en kwaliteit afspraken te maken? Loslaten zonder controle, het outsourcen van matig presterende afdelingen met ondoorzichtige processen en budgetten. Onvolwassen en niet zakelijke relaties met leveranciers.

Allemaal voorbeelden waar Inkoop- en Contractmanagement samen een rol in zouden moeten spelen.

In de ogen van Cratos Risk vormen Inkoop- en Contractmanagement een kernproces als het gaat om integrale beheersing. En goede afstemming en inrichting van beide maakt het mogelijk om niet alleen zichtbaar te maken wat de bijdrage is van leveranciers binnen een organisatie. Maar ook om waarde creatie te sturen, te beheersen en te vergroten, in het belang van de bedrijfsdoelstellingen. Dat noemen we bij Cratos Risk Waarde gestuurd ContractManagement®.

Dat gaat om mensen die in staat zijn in woord(cultuur, begrip) en daad(tools, inzet) met elkaar te verbinden om te acteren in processen die op elkaar aansluiten. Dat gaat om leveranciers mee te nemen in wat een organisatie wil bereiken. Zodat ook zij meedenken met het succes van de klant achter hun klant. Dat is niet ingewikkeld, nee het wordt vaak ingewikkeld gemaakt. Het gaat om simpel, doelmatig, ruimte geven voor innovatie en prestatie. Binnen kaders en afspraken en op basis van een prettige maar ook volwassen en zakelijke verstandhouding.

Wij willen een duurzame verandering in houding en gedrag te weeg brengen, die staat voor een integrale benadering van leveranciers prestatie tot waarde creatie. Dat is Waarde gestuurd ContractManagement®.

Diederik Biesboer
Senior Adviseur Cratos Risk