Kostenrekeningen incalculeren via de organisatorische breakdown structure (OBS) en de work breakdown structure (WBS), zorgt voor een compleet overzicht van financiële voortgang en maakt het meten van prestaties op projecten mogelijk. In deze blog wordt uitgelegd hoe deze structuren geïmplementeerd worden en wat de voordelen zijn.

Een Work Breakdown Structure is een zeer belangrijk projectorgaan dat bijdraagt aan de verrichtingen van een projectteam in regelbare onderdelen. Het Project Management Body of Knowledge (PMBOK) definieert de WBS als: “een product georiënteerde hiërarchische onderverdeling van het werk dat moet worden gedaan door een projectteam”. De WBS kenmerkt zich visueel in regelbare brokken die door een projectteam kunnen worden begrepen, doordat ieder niveau van de WBS verdere informatie en details weergeeft.

Een WBS kan worden vergeleken met een overzicht of kaart van het specifieke project. Een WBS begint met het project als hoogste niveau en is verder onderverdeeld in sub- niveaus. Het projectteam creëert de WBS van het project door de cruciale functionele producten te identificeren en deze producten in kleine systemen en sub-producten onder te verdelen. Deze sub-producten zijn verder onderverdeeld, totdat een enkel persoon kan worden aangesteld. Op dit niveau worden de specifieke werkpakketten, die het sub-product moet maken, geïdentificeerd en gegroepeerd. Het werkpakket vertegenwoordigt de lijst taken of “to do’s” om de specifieke eenheid van het werk aan te duiden.

Het voordeel van werken via een OBS en WBS is dat de afdelingen en kostenrekeningen worden gecalculeerd en gedefinieerd, waardoor de gehele organisatie de financiële voortgang kan achterhalen samen met de prestaties binnen het project. Een werkpakket bestaat uit meerdere werkpakket activiteiten, waaraan op het laagste niveau de eisen gekoppeld kunnen worden.

Tegenwoordig worden projecten vaak vormgegeven via een procesaanpak van systeemgerichte contractbeheersing. Dit komt voort vanuit de wens van de opdrachtgever, die tegenwoordig zoveel mogelijk op afstand wenst te blijven van het proces en product. Toch blijft de opdrachtgever wel een maatschappelijke verantwoording dragen tijdens de realisatie van het werk. Met het oog daarop wordt van de opdrachtnemer een beheerste werkwijze en borging daarvan geëist, die uitgebreid worden beschreven in de proceseisen van het project.

Cratos heeft ervaring met werken via deze structuren en implementeert een werkwijze die altijd zal voldoen aan de gestelde proceseisen. Cratos hecht waarde aan het leveren van maatwerk en wil hiermee het vertrouwen winnen. Om dit vertrouwen te onderbouwen kan de opdrachtgever ten alle tijden Cratos toetsen, om vervolgens tot een oordeel te kunnen komen. De opdrachtgever kan hier diverse tools voor gebruiken, zoals: een mix van systeem-, proces- en producttoetsen.