Empower your Projects met Portfoliomanagement - Cratos Consulting

De performance van projecten maakt of breekt de business. Iedere projectorganisatie wil de uitvoering van projecten optimaliseren en heeft daarvoor verbeterstrategieën gestart. Helaas stoppen de meeste initiatieven voortijdig en zonder resultaat. Daardoor is de slagingskans van projecten de laatste decennia nauwelijks verbeterd. Waarom niet? Is er iets dat we niet begrijpen?

Waarom verbetert de performance van projecten niet?

Is dat niet merkwaardig? We zetten het even op een rijtje. Zeventig jaar geleden, met de introductie van de Critial Path Method werden de problemen met projecten al beschreven. In de hele wereld zijn er miljoenen projectmanagers. Sinds die tijd hebben we met samen echt alles wel geprobeerd. Maar het blijft een raadsel. We komen er gewoon niet doorheen. Met als resultaat dat anno 2023 overal nog steeds de meeste projecten in de problemen lopen. Je kunt het zelf overal zien. De meeste pogingen om daar verandering in te brengen mislukken of anders vallen we wel weer terug. Projectorganisaties die performance vast kunnen houden zijn gewoon heel erg zeldzaam. En zo dringt de conclusie zich op dat performance van projectorganisaties überhaupt niet te verbeteren valt.

Alleen, probeer dat maar eens te bewijzen en uit te leggen want dat is een grote blinde vlek. We weten heel erg veel over projectmanagement, maar over hoe projectorganisaties echt werken, blijkt een groot raadsel.

En over dat raadsel, die blinde vlek, gaat dit artikel. Want daar ligt de lang gekoesterde doorbraak waar we een methode voor ontwikkeld hebben. Deze methode wordt toegelicht in de kennissessie op 15 juni om het geheim van portfoliomanagement te ontrafelen.

Workflows geven een nieuwe kijk op projectorganisaties

Als je op de juiste manier naar projectorganisaties kijkt, dan blijkt dat in die spaghetti en dat gekrioel, projecten zich gedragen alsof ze netjes achter elkaar in aparte workflows door de organisatie bewegen. Dat heeft er mee te maken dat projecten niet tegelijk door de bottlenecks van schaarse capaciteit kunnen. Wanneer er meerdere bottlenecks zijn, dan zijn er ook meerdere van die workflows. Iedere workflow doet precies een zo’n bottleneck aan.

cycling-blog IPMA-cratos consulting

Projecten bewegen zich niet echt op die manier door de organisatie, maar als je erop de juiste manier naar kijkt, dan gedragen ze zich wel precies zo.

En die workflows hebben merkwaardige eigenschappen. Het blijkt dat ze volledig onafhankelijk van elkaar te managen zijn. Voor het managen van de ene workflow hoef je niets over de anderen workflow te weten. Ondanks dat ze gebruik maken van dezelfde resourcepool. Ze beïnvloeden elkaar wel, maar je hoeft daar geen acht op te slaan om het maximale uit die workflows te halen. Als je er op de juiste manier naar kijkt, dan gedragen ze zich onafhankelijk van elkaar.

In een eerder blog 'De uitdaging van portfoliomanagement' schreven we over hoe je met workflows de capaciteit van projecten zeker stelt.

Workflows zijn eenvoudig te managen

Simpele workflows optimaliseren is veel makkelijker dan een heel project portfolio waar projecten kriskras door elkaar bewegen. Het meest efficiënt is wanneer zo’n workflow zonder haperen door de bottleneck gaat in een continue ononderbroken stroom. De bottleneck hoeft nooit te wachten en raakt ook nooit verstopt.

Sommige wetenschappers concluderen dat toewijzing van resources aan projecten om capaciteit zeker te stellen voor hele project portfolio’s niet mogelijk is. Maar met workflows is capaciteit wel eenvoudig voor projecten zeker te stellen. Daarvoor zijn maar twee maatregelen nodig:

Maatregel 1: Start projecten Just in Time

De eerste maatregel is om te zorgen dat projecten precies op tijd starten. Vroeg genoeg zodat projecten op tijd bij de bottleneck aankomen voor een continue workflow. Maar ook niet veel eerder omdat dan verstoppingen kunnen ontstaan en de capaciteit niet meer is gegarandeerd.

Ik kwam er min of meer toevallig achter dat wanneer je de snelheid van de workflow kent, maar vier parameters per project nodig zijn om de starttijd (en eindtijd) van projecten te bepalen.

Het gaat om parameters als projectduur, werklast, tijd voor de bottleneck en tijd na de bottleneck. Dat is wel wat anders dan die ingewikkelde analyses van planningen, afhankelijkheden en onvoorspelbare beschikbaarheid van mensen die daar normaal bij komen kijken.

De snelheid van de workflow kan bij het inregelen eenvoudig worden geschat aan de hand van vuistregels, schattingen en onderbuikgevoel. Daarna kan de snelheid eenvoudig worden gemeten aan de hand van de voortgang van individuele projecten.

Maatregel 2: Signaleer en mitigeer verstoring

De tweede controle maatregel is ervoor om verstoringen te signaleren en mitigeren. Dit gaat om verstoringen die wachttijden en overbelasting in de bottleneck veroorzaken, projecten die te vroeg of te laat starten en wanneer de beloofde opleverdatum van een project niet meer gegarandeerd kan worden. Die verstoringen kunnen ook worden afgeleid uit de beweging van projecten. Zo is er vaak nog wat aan problemen te doen voor ze ontstaan of voordat het uit de hand loopt.

Goed voor extra performance

Deze twee controlemaatregelen resulteren in de hoogste productiviteit voor iedere workflow onafhankelijk. Dat is niet alleen het efficiëntste gebruik van de capaciteit. Het is ook de beste garantie dat capaciteit beschikbaar is. En dus ook wanneer projecten resources delen. Het maakt daarvoor niet uit hoeveel workflows een projectportfolio bestaat.

Dit is niet alleen maar theorie. Deze aanpak is bij verschillende soorten projectorganisaties getest en geïmplementeerd. De tijd om workflows op te zetten vraagt in de praktijk maar een tot enkele weken, natuurlijk wel afhankelijk van de situatie en gretigheid van de organisatie. Goed voor 20-50% extra performance.

De performance van projecten maakt of breekt de business en dat mag de groei-ambities van jouw organisatie niet in de weg staan. Slagingskans. Betrouwbaarheid. Efficiency. Hoe die performance te verbeteren is een raadsel. Maar dat is nu dus opgelost. Workflows. Hierover schreven we een eerder blog: In een krappe arbeidsmarkt gewoon je projecten doen.

Wil je weten hoe?

Wil je weten hoe de performance van projecten wel betrouwbaar en substantieel verbeterd kan worden? Neem dan contact met mij op of vul het formulier in om de volgende blogs en tips automatisch in je mailbox te ontvangen.