Hoe risicogestuurd denken en handelen verbinding legt tussen organisatiedoelstellingen en de mensen die ze realiseren.

Elke organisatie heeft ultiem maar één doel: succesvol zijn!
Wàt dat succes is, verschilt per organisatie en hangt af van aspecten als de eigen visie, de context waarin je als organisatie opereert en de aard van je producten of diensten.
Om dat ‘eigen’ organisatiesucces te concretiseren, is juist het startpunt cruciaal en voor iedereen gelijk: het formuleren van juiste, heldere doelstellingen! Een cruciale stap, omdat deze organisatiedoelstellingen zich vervolgens nog moeten doorvertalen naar onderliggende doelstellingen van een programma, project, afdeling, team en individueel teamlid.

Voor je het weet, waan je je echter als teamlid ver weg van de bovenliggende organisatiedoelstelling, lijkt de verbinding met jouw eigen werk niet zo eenduidig en wordt de mogelijkheid èn verantwoordelijkheid om zelf ècht bij te dragen, niet echt gevoeld.
Met mogelijk grote gevolgen! Want, die doelstellingen zijn hetgeen waar je als organisatie, als team, als individu voor aan de lat staat en waarvan je het succes uiteindelijk toch wilt kunnen vieren!?

Als je die doelstellingen uit het oog verliest, de verbinding met je eigen inzet niet ervaart, dan kan het snel bergafwaarts gaan met de slagingskans van je opgave. En op zijn minst met het plezier dat je in het eigen werk hebt. En dat terwijl er niets zo krachtig is als oprechte betrokkenheid en het daadwerkelijk voelen van verantwoordelijk.

Doelstellingen halen door risicogestuurd denken en handelen

Waarom te beginnen bij doelstellingen als we het hebben over risicomanagement of risicogestuurd denken en handelen? Omdat risicomanagement gaat over het behalen van doelstellingen, over het succes dat je uiteindelijk wilt kunnen vieren! Het gaat over wat je op je pad tegen kunt komen,dat het behalen van die doelstellingen kan beïnvloeden en over hoe je hiermee om wilt gaan. Voordat het dus over risico’s, risicomanagement òf risicogestuurd denken en handelen kan gaan, is dan ook te beginnen met de vraag “Waar staan we eigenlijk voor aan de lat? Waar sta ík voor aan de lat?”

Bewustzijn centraal, dus mens centraal

Risicogestuurd denken en handelen omvat het denken in doelstellingen, het denken in zaken die het behalen van die doelstellingen kunnen beïnvloeden. Dit denken, manifesteert zich in de vorm van een specifiek bewustzijn en genereert uiteindelijk het risicogestuurd handelen.

Het gaat dan onder andere om bewustzijn ten aanzien van:
• context en cultuur van de organisatie, het project, het team
• de doelstellingen die men nastreeft,
• de onzekerheden die het behalen van die doelstellingen mogelijk beïnvloeden,
• de beheersing die hierop ingezet kan worden &
• …de invloed en rol die ieder individu hier zelf in heeft; die jij hierin hebt!!

Bewustzijn is in deze dus het sleutelwoord, het krachtige vliegwiel voor actie. Je moet je tenslotte eerst ergens van bewust zijn, wil je een bepaalde actie optimaal kunnen (en zelfs willen!) inzetten. Specifiek dat ‘bewustzijn’ is per definitie onlosmakelijk verbonden met de succesfactor van iedere opgave: de mens, jíj!

Weten + willen + kunnen = kracht

De genoemde elementen (context, doelstellingen, onzekerheden etc.) moeten in gezamenlijkheid worden bezien, maar nog al te vaak wordt bewustzijn in relatie tot vooral het eigen ‘kunnen’ en ‘willen’ onderbelicht. Een ontwikkelproces doorlopen in bewustzijn t.a.v. wat ieder als individu weet, wil en kan, draagt dan ook in grote mate bij aan het behalen van het geformuleerde doel.
Waarom? Niets is krachtiger dan binding aan een doel, niet omdat het moet, maar omdat je het zelf wilt!

Van risicogestuurd denken, naar risicogestuurd handelen. Via bewustzijn (weten, willen, kunnen) naar actie.
De spin-off van individuele kracht, naar teamprestatie en het behalen van organisatiedoelen…dàt succes gaat gevierd worden!

Meer weten? Wij gaan in gesprek!

Meer weten over hoe je binnen je organisatie of team de ontwikkeling inzet van risicogestuurd denken, naar risicogestuurd handelen?
Op 12 september 2019 organiseert Cratos Consulting een Ronde Tafel-bijeenkomst waarin wij hierover samen in gesprek gaan, en zo úw alsmede ónze kennis en ervaring samenbrengen.
Het programma en de mogelijkheid om u aan te melden vindt u hier. Graag tot dan!