Project Portfolio Management (PPM) is de afgelopen 10-15 jaar niet voor niets een opkomende (project)managementdiscipline. Dat komt onder meer vanwege de gestage groei van de:

  • Hoeveelheid projecten;
  • Omvang van mensen en middelen gemoeid met projecten;
  • Complexiteit van individuele projecten en hoe ze samenhangen;
  • Impact van projecten op zowel strategisch als tactisch en operationeel niveau is.

Deze (wild)groei komt voort uit het feit de wereld de afgelopen decennia grondig is veranderd. Verandering lijkt ondertussen zelfs de enige constante. Een vaak gehoord acroniem om die verandering te beschrijven komt uit het Amerikaanse leger: VUCA. Dat staat voor: Volatility-Uncertainty-Complexity-Ambiguity. Met ‘volatility’ of bewegelijkheid wordt gedoeld op het feit dat de veranderingen razendsnel over elkaar heen buitelen. ‘Uncertainty’ of onzekerheid slaat op de toegenomen onvoorspelbaarheid van alles wat er gaande is. Onder de noemer ‘Complexity’ of complexiteit vangt men het grote aantal variabelen dat tegelijkertijd een rol speelt in de veranderingen. ‘Ambiguity’ of dubbelzinnigheid gaat over het gebrek aan duidelijkheid over wat er allemaal gaande is.

In de 21ste eeuw moeten organisaties om te overleven, te groeien en te bloeien zich voortdurend aanpassen. Projecten, niets anders dan tijdelijke organisatievormen, zijn een noodzakelijk antwoord daarop. Project Portfolio Management (PPM) helpt op haar beurt om grip te behouden op het geheel van projecten, programma’s en aanverwante activiteiten. Het is namelijk niet alleen belangrijker geworden om de projecten goed te doen maar ook om de goede projecten te doen.

Aangetoond is dat ondertussen 80% van de organisaties al iets doet op het gebied van Project Portfolio Management (PPM): van het bijhouden van een projectenlijstje tot het kwantitatief doorrekenen van mogelijke samenstellingen van het projectenportfolio.

Eigenlijk doen alle organisaties aan PPM, bewust of onbewust. In iedere organisatie vinden namelijk projecten plaats. Iemand selecteert die, prioriteert ze en plant ze. Iemand voert ze uit (of niet). Dit kan allemaal prima ongestructureerd plaatsvinden in kleinere organisaties of in grotere organisaties waar tijd en geld geen rol spelen. Maar kunnen die organisaties ook daadwerkelijk hun strategische ambities waarmaken als ze niet gestructureerd aan PPM doen? En zou het dan onzin zijn dat het leeuwendeel van de organisaties wel in meer of mindere mate werk maakt van PPM? Nee, natuurlijk niet. Voor alle organisaties is het tegenwoordig absoluut noodzakelijk om hun Project Portfolio Management (PPM) op orde te hebben en voortdurend te blijven verbeteren.

Lees meer >>