Gemeente Amsterdam gunt ovk PB aan PinP - Cratos Consulting

Gemeente Amsterdam kiest voor de nieuwe raamovereenkomst van Projectbeheersing voor Partners in Projectbeheersing (PinP) in combinatie met ManEngenius. Cratos is één van de vaste partners van PinP. Dit betekent dat we onze specifieke kennis en expertise inzetten bij optimalisatie van de integrale projectbeheersing in de diverse projecten van Gemeente Amsterdam. Daarnaast mogen we met trots zeggen dat Jessica Otto, namens de combinatie de sleutelfunctionaris is voor Gemeente Amsterdam.

Dit gaan we doen

De Gemeente Amsterdam wil voor de komende jaren opgavegericht samenwerken met partners die projectbeheersingsdiensten leveren. Binnen de gemeente is er regelmatig behoefte aan een bredere blik op de opgave of een nieuw perspectief in een team. Hierbij schakelt de gemeente experts in van buiten de eigen organisatie. Voor deze flexibele schil mag de combinatie PinP-ManEngenius binnen de nieuwe raamovereenkomst de adviesdiensten leveren. Deze mooie raamovereenkomst loopt minimaal drie jaar. Onze adviseurs kijken er naar uit om op de verschillende projecten van de Gemeente Amsterdam hun kennis en ervaring op het gebied van risicomanagement, planning en kwaliteitsmanagement in te brengen.

De beste beoordeling ooit

De Gemeente Amsterdam was benieuwd naar onze visie op het aantrekken van personeel in een krappe arbeidsmarkt. Hierbij geven we inzicht in de manier waarop wij de kwaliteit en continuïteit borgen en hoe wij als samenwerkingspartner de projectbeheersingsdienstverlening gaan verbeteren.

Met het Plan van Aanpak over personeelsbeleid, visie op projectbeheersing & samenwerking en onze kijk op flexibel werken kregen we de maximale score van drie keer een 10 als beoordeling. Daar zijn we enorm trots op en we kijken er naar uit om dit tot uitvoering te brengen!

Aan de slag met de toekomst van Amsterdam

Mocht jij ook aan de slag willen met de toekomst van Amsterdam? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren. Wij zijn onder meer voor dit project op zoek naar collega’s, die in de rol van adviseur risicomanagement, adviseur integraal beheersing of projectmanager het verschil willen maken!

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Jessica via 06-43016653 of stuur een mail naar: j.otto@cratosconsulting.nl

Jessica-Otto

Voor wie werken wij?

Cratos Consulting is in diverse sectoren actief. Onze voornaamste opdrachtgevers zijn de (publieke) 'asset owners' in het fysieke domein, zoals Ministeries, Provincies, Gemeenten, Waterschappen en Rijkswaterstaat. Maar ook werken we voor havenbedrijven, luchthavens en opdrachtgevers in het vastgoed (o.a. woningcoöperaties, universiteiten en ziekenhuizen).

Bekijk hieronder drie voorbeelden van projecten die Cratos heeft uitgevoerd bij verschillende Gemeenten in Nederland.