Auteurs: Diederik Biesboer en Kai Giese

Het ‘Batchmodel’ heeft van IACCM een eervolle vermelding gekregen in de IACCM Excellence Awards Program.

I am writing to thank you for your entry in the IACCM Excellence Awards Program. Your submission received a special commendation from the judges. In today’s increasingly complex business environment, initiatives such as this – bringing both innovation and simplification – are essential and key indicators of contract management excellence.
Congratulations for demonstrating this problem-solving attitude and showing personal responsibility for driving change.

Sincerely,
Tim Cummins
CEO IACCM

Een innovatief contractmodel waarin het leveren van kwaliteit centraal staat. Alle overige contractmechanismen (omgeving, interne externe stakeholders, financiële component) zijn hierdoor beter te beheersen. Het ‘Batchmodel’ is geschikt voor het batchgewijs inkopen van grotere hoeveelheden repeterend werk. Bijvoorbeeld inspecties (audits), onderhouds- of renovatiewerkzaamheden, onderzoeken.
Het gaat uit van het principe dat een opdrachtnemer de tijd krijgt die nodig is om een kwalitatief volwaardig resultaat te leveren… én dat hij, gefocust en toegewijd, slechts één afgebakend (dus behapbaar) deel van scope uitvoert. De uit te voeren batch is opgedragen en het nog uit te voeren deel is voor hem potentiële scope. Akkoord op het resultaat is de voorwaarde om een volgend afgebakend deel van de scope opgedragen te krijgen.
01

Is het geleverde resultaat niet akkoord dan is slechts dit afgebakende, relatief kleine deel van de scope onderwerp van discussie met de potentiële, nog te realiseren, scope als inzet.
Veel te winnen, weinig te verliezen… Een interessant uitgangspunt voor een samenwerking.

Het resultaat wordt geleverd onder kwaliteitsborging. Als de Opdrachtnemer aantoont aan het gewenste kwaliteitsniveau te voldoen, is de Opdrachtgever tevreden en is een volgende ‘batch’ omzet gegarandeerd. Of: hoe meer optimaal de Opdrachtnemer zijn proces ingericht hoe meer resultaat hij kan leveren en hoe meer omzet hij behaalt (kwaliteit en tijd staan vast, volume is de variabele… en de scope kan voortschrijdend worden ingevuld).

Wanneer nu meerdere marktpartijen naast elkaar het werk uitvoeren, ontstaat een frisse competitieve prikkel ten gunste van de Opdrachtgever: geen van de partijen wil voor elkaar onderdoen; niet qua hoeveelheid werk en niet qua geleverde kwaliteit. Het creëren van maximale waarde in plaats van “uithollen binnen de randvoorwaarden” stelt nu (eindelijk) de klantwaarde centraal, en niet zozeer de eisen in het contract.

Bij o.a. Rijkswaterstaat heeft dit geleid tot een groot volume, kwalitatief hoogwaardige- en stabiele stroom van resultaten, terwijl contractmanagement en -beheersing iedere keer slechts betrekking heeft op maar een klein deel van de scope, met relatief beperkte omvang en impact; een overzichtelijke en eenvoudig beheersbare samenwerking, -oplevering/ afname, en (mogelijk) -conflictafhandeling.

Wij zijn benieuwd naar uw indruk van het model en zouden graag eens verkennen of deze contract innovatie kan bijdragen aan het realiseren van uw ambities.

Diederik Biesboer Kai Giese
Cratos Consulting Oranjeadviseurs