Risicomanagement - Cratos Consulting
Auteur: Diederik Biesboer

Als een organisatie weet wat het wil bereiken is het alleen nog maar een kwestie van doen! Het lijkt wel op een uitspraak van Bert Tiggelaar op een van zijn seminars. Hoe moeilijk de eerste ‘wat-vraag’ ook is. Een goed implementatietraject neerzetten en doorlopen blijkt zo nodig nog lastiger. In het geval van contractmanagement worstelen veel organisaties met hetzelfde vraagstuk.
1. Zijn onze ambities en/of doelstellingen helder?
2. In welke mate willen we activiteiten niet ‘zelf doen en ontwikkelen’ en kopen we ze dus in?
3. En hoe zorgen we ervoor dat deze leveranciers dan maximaal (zichtbaar en meetbaar) bijdragen aan het realiseren van onze doelen?
Bij Cratos Consulting ligt de focus op het creëren van bewustzijn bij medewerkers hoe zij in dergelijke trajecten zelf aan het roer kunnen staan. Ambities worden benoemd en medewerkers worden getraind om zelf duurzaam en flexibel een route uit te kunnen stippelen en hun doel (=resultaat) te bereiken. Daar blijft het wat ons betreft niet bij. Ontwikkeling vindt ook plaats langs de assen van organisatie en proces, dus we hebben ook een oplossing voorhanden. In onze beleving ziet het plaatje er als volgt uit:
management
Waarde gestuurd contractmanagement® zoals het model hierboven, betekent een integraal proces van contractmanagement en inkoop, dat stuurt op het bereiken van de ambities van een organisatie doormiddel van het beheersen van de prestaties van leveranciers. Onze contractmanagement scan WCM-scan® (webbased enquete) maakt snel en kwalitatief inzichtelijk waar hiaten zitten in kennis en kunde van de organisatie ten opzichte van de uitgesproken ambitie. We kunnen snel aangeven wat voor elk kwadrant het gewenste volwassenheidsniveau moet zijn om de (contract)ambities in te kunnen vullen. Voor zowel strategische inkoopbehoeftes, als hefboom, knelpunt en routineproducten schetsen we de benodigde contractmanagement vaardigheden.
Na de inrichting volgt de uitvoering; onze succes- en risicomatrix zorgt binnen een inkooptraject of -programma voor een ‘line of sight’ tussen doelstelling, succesfactoren, in te zetten inkooptools en te beheersen risico’s die succes (=resultaat) bedreigen. Of dit nu speelt binnen publieke of private organisaties, maakt niet uit. Ook de contractvorm is inpasbaar in de matrix, zodat deze een praktisch stuk gereedschap vormt om een contracttemplate te vullen en contractbeheersing in te richten.

grafiek
De succes- en risicomatrix is, tijdens de precontractuele fase een levend document. Het leent zich goed om richting bijvoorbeeld een stuurgroep verantwoording af te leggen over integrale beheersing. Maar ook om RFQ’s/aanbestedingsleidraden te voorzien van relevante doelstellingen en inkoop- & contractmanagement parameters voor leveranciers. Maar vooral om te definiëren wanneer het resultaat succesvol is, en welke bijdrage de leverancier daaraan heeft kunnen leveren. Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op, via de website: www.cratosconsulting.nl