Blog

EPIC Heatmap: Effectief risicogestuurd werken in een SAFe-programma

De aankomende Omgevingswet, die 26 wetten over de openbare ruimte bundelt, wordt ondersteund door een nog te ontwikkelen digitaal stelsel (DSO). Dit DSO is de digitale basis voor het maken van omgevingsplannen, verstrekken van vergunningen en ontsluiten van geo-informatie. En dat op landelijk, provinciaal, gemeentelijk en waterschapsniveau. Kortom: een flinke klus! De omvang, complexiteit, bestuurlijke…
Lees meer

Cratos groeit, even voorstellen…

Hajo Hoffs, adviseur Risico-Contract management In oktober ben ik gestart bij Cratos Consulting als adviseur risico-en contractmanagement. Mijn achtergrond in de civiele techniek en organisatiewetenschappen komt goed van pas bij het doorgronden van complexe problemen bij projecten en programma’s, en het vertalen van de gemaakte doelstellingen naar een operationele roadmap, rekening houdend met techniek, strategie,…
Lees meer

Ketensamenwerking is gebaat bij ‘risicogestuurd denken en handelen’.

Een van de trends van Infratech 2019 is Ketensamenwerking: Infra van de toekomst vraagt om andere manieren van samenwerken en om andere manieren van contracteren. Voldoet de manier waarop opdrachtgevers aanbesteden straks nog wel? Kan de sector uit de voeten met bestaande wet- en regelgeving? Kopen opdrachtgevers wel slim in en managen ze hun assets…
Lees meer

Professionalisering risicomanagement binnen gemeente

Is projectmatig werken binnen de gemeentelijke organisatie nieuw? Nee! Valt er dan toch iets te leren? Jazeker! Want wàt als je binnen die gemeentelijke organisatie projectdoelstellingen moet realiseren, terwijl een gemeentelijke herindeling ophanden is? En wàt als jouw project op ruime steun kan rekenen binnen de gemeenteraad, maar onder inwoners juist volop weerstand genereert. Als…
Lees meer