Duurzaam vastgoed

Risicomanagement voor verduurzamen vastgoed Amsterdam

Universiteit van Amsterdam

UvA
Risicomanagement

Stadscampus Universiteitskwartier

De Universiteit van Amsterdam (UvA) is sinds vijftien jaar bezig de huisvesting terug te brengen van ca. 85 panden naar vier open stadscampussen op verschillende locaties in de stad: Universiteitskwartier, Roestereilandcampus, Amsterdam Science Park en Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Het clusteren van onderwijs en onderzoek levert voordelen op zoals een verbeterde samenwerking en kennisuitwisseling tussen studenten, medewerkers, bedrijven en overheden. Daarnaast worden de gebouwen en voorzieningen beter benut.

Stadscampus Universiteitskwartier
Stadscampus Universiteitskwartier

De vraag van de UvA

Stadscampus Universiteitskwartier is onderverdeeld in 6 bouwprojecten, waaronder de nieuwe Universiteits-bibliotheek en BG5. Project BG5 is een voormalig kliniekgebouw waar in de toekomst weer het onderwijs en onderzoek van de Faculteit der Geesteswetenschappen zal plaatsvinden. 

Cratos Consulting is gevraagd om de risico’s en kansen in kaart te brengen voor het project BG5, dat aan de start van de uitvoeringsfase staat. Door inzicht komt meer grip op de risico’s en kansen en daarmee op een geordend bouwproces.

De complexiteit van het project is hoog. Zo zijn er meerdere deelprojecten waaronder inrichting en de fundering, de ligging van het monumentale pand gelegen in hartje Amsterdam en veel omliggende panden die parallel (her)ontwikkeld worden. Ook zijn er belangen van bewoners om rekening mee te houden. Als laatste is tijd een grote factor omdat de bouw gereed moet zijn voordat het collegejaar weer begint.

Onze oplossing

Cratos Consulting heeft, naar aanleiding van het intakegesprek, advies gegeven om niet het gehele dossier te updaten, maar om juist met een blanco canvas te starten. Dit met als doel focus aan te brengen in de complexe context van deze opgave. En daarmee niet op alles te focussen, want dat is teveel, maar juist te kijken waar op dit moment de echte knelpunten zitten om ervoor te zorgen dat het vastgoed duurzaam wordt gebruikt.

Op basis van de aangeleverde projectinformatie zoals risicodossier, planning en fasedocument, heeft Cratos Consulting allereerst een bureaustudie gedaan en een enquete opgesteld. Deze enquete is breed uitgestuurd naar alle betrokkenen van het project. Op basis hiervan zijn de zorgpunten op een aantal aandachtsgebieden in kaart gebracht. Het ging hierbij om onderwerpen als projectmanagement, scope, omgeving en ontwerp. Tijdens een risicosessie is de projectplanning uitvoerig bekeken en zijn hier de belangrijkste zorgpunten uitgehaald. De laatste stap was een heldere prioritering, waardoor er een overzicht ontstond van de belangrijkste zorgpunten voor iedereen. Met dit risico-overzicht ontstond helder inzicht in het belangrijkste waarop gefocust diende worden.

Het resultaat

We hebben een concept-risicodossier verzorgt waarbij de grote uitdagingen, die het behalen van de doelstellingen bedreigen, geordend en visueel gemaakt zijn. Dit concept is daarna overgedragen aan de projectmanager, die met zijn team een voorstel heeft gedaan voor kwantificering van de risico’s en SMART gemaakte beheersmaatregelen.

Als laatste hebben we een redactieslag gemaakt op het risicodossier en hebben we de conclusies en aanbevelingen voor het komende jaar gepresenteerd. Hierin stond onder andere het advies over hoe risicomanagement binnen dit project effectief geïmplementeerd kan worden en wat de beste aanpak is voor het kwantificeren en updaten van de beheersmaatregelen. De uitkomst is een gedragen risicodossier dat bruikbaar is voor zowel intern gebruik als voor de kwartaalrapportages.

3

Succesvolle projecten voor deze klant uitgevoerd

3

Aantal consultants actief

8,3

Klanttevredenheid

3

Jaren actief bij deze klant

Het team

Onze specialist

Joost de Baan

Consultant

Onze klant

"Langs deze weg nog een hartelijk dank voor deze enerverende leerzame ervaring. Fijn dat jullie ons hebben begeleid. Jullie maken ‘saaie’ dingen sexy!! "
Niels Tuip
Projectmanager BG5 - HuisvestingsOntwikkeling UvA
Scroll naar boven