Bereikbaarheid

Risicomanagement voor betere bereikbaarheid Uithoorn en omgeving

Gemeente Amsterdam

Amsterdam
Risicomanagement

Vernieuwing Amstelveenlijn

De Amstelveenlijn heeft vernieuwing en verlenging nodig voor verbeterde bereikbaarheid. Cratos heeft de projectorganisatie ontzorgt op gebied van risicomanagement door stimuleren van open gesprekken, kennisdeling en verbeterde samenwerking.
Gemeente Amsterdam
Gemeente Amsterdam

Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer in de regio Amsterdam, waar Amstelveen en Uithoorn toe behoren, is de afgelopen jaren toegenomen. De verwachting is dat het aantal reizigers ook komende jaren blijft stijgen. Om een goede bereikbaarheid van de regio nu en in de toekomst te garanderen wordt het openbaar vervoersnetwerk in de regio verder ontwikkeld.

De Amstelveenlijn is onderdeel van de Amsteltram, een nieuwe hoogwaardige tramverbinding van Amsterdam Zuid naar Uithoorn. De Amsteltram wordt gerealiseerd in twee projecten: de Amstelveenlijn en de Uithoornlijn. De Amstelveenlijn, de voormalige sneltram 51, is vernieuwd. En dat was hard nodig. De lijn was, nagenoeg in zijn huidige vorm, in gebruik sinds 1990 en uitgegroeid tot een belangrijke schakel in het regionale openbaar vervoer. Maar de huidige sneltrams waren verouderd, vaak overvol, reden niet vaak genoeg en waren gevoelig voor storingen. Ook was de verkeersveiligheid rondom de lijn niet optimaal. Daarnaast wordt de vernieuwde Amstelveenlijn verlengd naar het dorpscentrum van Uithoorn: de Uithoornlijn. Een nieuwe, hoogwaardige tramlijn die betrouwbaarder en sneller is dan de huidige buslijn.

De vernieuwing is in opdracht van Vervoerregio Amsterdam. Dienst Metro en Tram van de gemeente Amsterdam begeleidt de uitvoering inclusief de resterende werkzaamheden.

De vraag van de Gemeente Amsterdam

De toepassing van risicomanagement op onder meer OV-projecten is in Amsterdam al langere tijd ingeburgerd. Ook op de Amstelveenlijn was dit vast onderdeel in de opzet van het project. Echter, het doel ging iets verder dan enkel het verkrijgen van inzicht in de bedreigingen voor het project. Ook het werkend vervoerssysteem, dus het geheel aan OV voor de reiziger, waar de tram een onderdeel van is, was onderdeel van de vraag die aan Cratos Consulting werd gesteld. Daarmee werd dit een vraagstuk dat zowel op operationeel als op tactisch-strategisch niveau ingevuld moest worden en waarbij raakvlakrisico’s en risico’s met stakeholderbelangen extra aandacht verdienden.

Onze oplossing

Risicomanagement is een prachtige tool om het gesprek te starten over onderwerpen die normaal gesproken niet altijd even makkelijk besproken worden. Doordat de risicomanager onafhankelijke vragen kan stellen en kan helpen om zorgen te inventariseren en agenderen wordt het voor alle projectteamleden makkelijker om te praten over de bedreigingen die zij zien. Het voordeel van de inzet van een externe risicomanager op een project, al dan niet tijdelijk, is dat kennis en lessons learned vanuit andere projecten en organisaties meegenomen worden als aanvulling op hetgeen de eigen organisatie al weet. Op die manier wordt het nieuwe project behoed voor risico’s die bij andere projecten opgetreden zijn en kunnen de best werkende/beproefde beheersmaatregelen voor een bepaald risico ingezet worden.

Risicomanagement helpt bij het tot stand brengen en borgen van integraliteit en raakvlakken. Omdat de risicomanager iedereen spreekt, weet hij of zij wat er speelt op alle disciplines in het project. Zo kan hij of zij zaken boven water krijgen die andere projectteamleden (nog) niet kennen. Een voorbeeld; de Technisch Manager geeft aan dat een planningsrisico ontstaat doordat er iets binnen het project herontworpen moet worden. Deze verschuiving in de tijd maakt dat de omgeving opnieuw geïnformeerd moet worden. Dit valt niet binnen de scope van de Technisch Manager, maar wel in die van de Omgevingsmanager. Door in dit voorbeeld met de Technisch Manager verder ingezoomd te hebben op de impact van het specifieke risico, wordt duidelijk wat er moet gebeuren. Het faciliteren van deze verbinding is, naast het opzetten van het risicodossier en generen van toepasbare rapportages, een van onze belangrijkste bijdragen aan het project geweest.

Het resultaat

De wens vanuit de Projectorganisatie Amstelveenlijn was om volledig ontzorgt te zijn op het gebied van risicomanagement. Dat betekende dat het risicomanagement operationeel onder handen moest zijn, solide uit werd gevoerd en consistent en betrouwbaar was. Daarin hebben we de focus gelegd op een aantal zaken:

Mede dankzij de openheid van het team en de wens en wil om tot goede samenwerking te komen, hebben we dit ook volledig kunnen verwezenlijken.

17

Succesvolle projecten voor deze klant uitgevoerd

7

Aantal consultants actief

8,3

Klanttevredenheid

6

Jaren actief bij deze klant

Het team

Onze specialist

Michael Sauerbier

Directeur & Senior consultant

Onze consultant

"Ook op dit project heeft Risicomanagement zich weer bewezen als effectief hulpmiddel om openheid en een veilige cultuur te stimuleren. We kijken met veel plezier terug op de samenwerking met het team en de resultaten die we hebben geboekt."
Michael Sauerbier
Cratos Consulting
Scroll naar boven