Energie

Risicomanagement implementatie op programma- en projectniveau Porthos

Porthos

PORTHOS
Risicomanagement

Transport en de opslag van CO2

Porthos (Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage) staat aan de lat voor een innovatief project, waarbij CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven wordt getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. Porthos is een samenwerking tussen Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN. Deze staatsdeelnemingen spelen een belangrijke rol in het Nederlandse energielandschap. Zij willen een bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot in Nederland en een actieve rol spelen in de energietransitie. Het opslaan van CO2-uitstoot wordt gezien als een belangrijke tussenstap naar meer duurzame oplossingen binnen deze transitie. Porthos is het eerste grote CO2 opslagproject in Europa.

De bedrijven gaan hun CO2 leveren aan een gezamenlijk leidingnetwerk dat door het Rotterdamse havengebied loopt. De CO2 wordt vervolgens onder druk gezet in een compressorstation en via een offshore pijpleiding getransporteerd naar een platform in de Noordzee, ongeveer 20 km van de kust. Vanaf dit platform wordt de CO2 in een leeg gasveld gepompt. De lege gasvelden bevinden zich in een afgesloten reservoir van poreus zandsteen, meer dan 3 km onder de Noordzee.

Porthos
Porthos

De vraag vanuit Porthos

Het project staat in zowel de politieke als de publieke belangstelling. Dit door het innovatieve karakter, de belangrijke rol in de weg naar het reduceren van CO2-uitstoot en het op een meer duurzame wijze omgaan met de opwekking van energie. Dat betekent dat besluitvorming zorgvuldig afgewogen moet worden. De daarvoor benodigde stuurinformatie moet zowel op projectniveau als op bestuurlijk niveau relevant, transparant en in lijn met elkaar zijn.

Belangrijk te vermelden is de relatie tussen exploitatierisico’s en de impact daarvan op het aanlegproject. Hoewel het project zelf omvangrijk is, ligt de ware focus voor bestuurlijke besluitvorming in de exploitatiefase, in tegenstelling tot de politieke context, waarin vergunningverlening voor de aanleg weer van belang is.

Porthos benaderde Cratos Consulting aan het begin van het project met het verzoek om risicomanagement zowel op bestuurs- als projectniveau op te zetten, te implementeren en van gekwalificeerd personeel te voorzien. Een van de belangrijkste focuspunten was het vertalen van risico’s van zowel de overkoepelende organisatie als de deelprojecten naar toekomstige scenario’s. Hierbij ging het bijvoorbeeld om wijzigingen ten aanzien van het stikstofbeleid of specifieke marktomstandigheden die gevolgen konden hebben voor de looptijd of voortgang van het aanlegproject in relatie tot start exploitatie. Ook was het belangrijk om deze informatie vanuit de risico’s door te vertalen naar alle niveaus van de Porthos-organisatie en de verschillende stakeholders, op een manier dat de informatie goed toepasbaar was voor iedere speler binnen het project.

Onze oplossing

Het opzetten van een gemeenschappelijke en gedragen aanpak op het gebied van Risicomanagement, onder de noemer ‘Risk Policy’, was de allereerste stap die we met Porthos hebben gezet. Juist in een project met verschillende samenwerkende partijen is het van groot belang om een eenduidig beeld te creëren. Alle partijen hebben namelijk hun eigen aanpak voor risicomanagement. Daarom is het noodzakelijk om gezamenlijke afspraken te maken over een aanpak waar alle betrokken partijen volledig achter kunnen staan. Ook helpt het bij het creëren van draagvlak voor de nieuwe aanpak door te kijken naar wat er bij individuele partijen goed werkt in de vorm van ‘lessons learned‘ en dit mee te nemen.

Deze aanpak is uitgerold en ingezet op zowel bestuurlijk niveau als op de deelprojecten. Onderdeel daarvan was onder meer een uitgebreid risicodossier waarin onderscheid werd gemaakt in relevante informatie per stakeholder. Hiervoor maakten we gebruik van verschillende dashboards en notities. Ook hebben we een aantal Monte-Carlo analyses gedraaid, bijvoorbeeld gericht op de risico’s om de financiële buffer te bepalen.

Het resultaat

Op het moment van uitfaseren was er zowel een gedragen aanpak Porthos-breed als een afgeleide aanpak voor de projecten. Iedere stakeholder had op een eenvoudige en overzichtelijke wijze inzicht in de voor hem of haar belangrijke risico’s. We hebben Porthos kunnen adviseren in alle belangrijke besluitvormingsmomenten met relevante en actuele risicodossiers.

Het innovatieve karakter van project en de dynamiek van de samenwerking hebben ook een boost gegeven aan de doorontwikkeling van onze eigen dienstverlening. Vooral wat betreft het vinden van de meest toepasbare en van waardevolle invulling van risicomanagement binnen transitieopgaves.

2

Succesvolle projecten voor deze klant uitgevoerd

2

Aantal consultants actief

8,3

Klanttevredenheid

3

Jaren actief bij deze klant

Het team

Onze specialist

Robert Louwes

Senior Consultant

Onze consultant

"Het innovatieve karakter van het project en de dynamiek van de samenwerking hebben ook een boost gegeven aan de doorontwikkeling van onze eigen dienstverlening. We hebben nu een beter beeld bij wat Risicomanagement binnen transitieopgaves écht kan bijdragen."
Robert Louwes
Cratos Consulting
Scroll naar boven