Duurzaam vastgoed

Projectbegeleiding werkplekconcept naar 'Het Nieuwe Werken' voor ABN AMRO kantoren

ABN AMRO

ABN AMRO
Projectmanagement

Duurzaamheid voor ABN AMRO

ABN AMRO heeft de ambitie om zeven kantoren beter in te richten naar de huidige maatstaven van ‘Het Nieuwe Werken’. Vragen die daarin spelen gaan over de manier waarop er om wordt gegaan met alles wat op een werkdag gebeurt: ‘Wanneer kom je naar kantoor en met welk doel? Waar ga je werken, waar ga je ontmoeten en overleggen, waar ga je eten?’ Daarnaast ligt er een opgave op het gebied van verduurzaming, gevoed door de filosofie dat ABN AMRO duurzaamheid wil omarmen en circulariteit eerder een voorwaarde dan een wens is.

ABN AMRO - Foppingadreef
ABN AMRO

De vraag van ABN AMRO

De vraag die Cratos Consulting kreeg, was om de ontwikkeling en uitrol van een nieuw werkplekconcept te begeleiden. Hierbij moest gekomen worden tot een vorm die rekening hield met de huidige maat om hybride te werken en die geschikt was voor alle hoofdkantoren van ABN AMRO. Samen met het organiseren van het traject om te komen tot dit concept, waren de inkoop en eerste realisatie en ingebruikname onderdeel van de vraag.

Het gehele project omvatte naast de ontwikkeling van een werkomgeving (inclusief smart buildings), ook het aanpassen van het mobiliteitsbeleid, in kaart brengen en verwerken van de circulaire ambities en ondersteunende IT-diensten. Een van de speerpunten vanuit ABN AMRO was, om duidelijke doelstellingen op te stellen en structuur aan te brengen in het proces zodat de verwachtingen voor alle betrokken stakeholders vooraf helder zijn.

Onze oplossing

Samen met ABN AMRO hebben we doelen en ambitievragen vastgesteld die zijn vertaald naar pragmatische oplossingen en duidelijke werkpakketten voor projectleiders. Er zijn heldere voorwaarden gesteld zowel naar opdrachtgever als naar de leveranciers en uitvoerende partij. “Een goede start bepaalt de finish, waarbij je aan de start de doelen gezamenlijk helder maakt.

Om tot een goed werkplekconcept te komen heeft Cratos Consulting, naast de begeleiding van de inrichting, ook de nodige aanvullende diensten in kaart gebracht die nodig waren om te komen tot een succesvol en werkbaar werkplekconcept. Zoals ICT, en dan niet alleen de middelen om mee te werken of presenteren, maar ook het ontwikkelen van een SMART building die het gebruik in beeld brengt en je kan vertellen waar het druk, levendig of rustig is.

Het resultaat

Onze inzet heeft geleid tot duidelijke doelen ten aanzien van toekomstbestendig gebruik van de kantoren en een heldere aanpak hoe dit behaald kon worden. Hierdoor kwamen het projectteam en de individuele projectteamleden in hun kracht te staan, wat de uitvoering van het project ten goede kwam.

1

Succesvolle projecten voor deze klant uitgevoerd

1

Aantal consultants actief

9,0

Klanttevredenheid

2

Jaren actief bij deze klant

Het team

Onze specialist

Bo Rijpkema

Consultant

Onze consultant

"Een goede start bepaalt de finish, waarbij je aan de start de doelen gezamenlijk helder maakt."
Bo Rijpkema
Cratos Consulting
Scroll naar boven